Artikel: Een nieuw kader voor netwerk- en informatiebeveiliging: een cultuuromslag?

Veiligheid, bescherming en beveiliging van ICT-netwerken en digitale diensten, alsook van telecommunicatienetwerken en -diensten zijn van groot belang in de huidige informatiemaatschappij. In dit artikel worden de voornaamste ontwikkelingen besproken in zowel de Nederlandse wetgeving als Europese regelgeving om in dit kader een beveiligingscultuur te bewerkstelligen. Met name de stand van zaken rond de Wet gegevensbescherming en cybersecurity, de Europese Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn en diens implementatie krachtens de Cybersecuritywet, en de laatste ontwikkelingen in de telecommunicatieregulering worden behandeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Gesprek over de rol van de Cyber Security Raad

De dreiging van cybercriminaliteit is altijd aanwezig. Wat kan Nederland, dat zo afhankelijk is van internet, daar tegen te doen? Een gesprek met een hoogleraar computerbeveiliging en een KPN-topman – beiden lid van de Cyber Security Raad – plus een hoofdofficier van justitie. “Samen kunnen we de weerbaarheid vergroten.”

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Artikel: De vijfde anti-witwasrichtlijn en de potentiële impact op de Europese cryptocurrency-markt

In deze bijdrage wordt beschreven wat de mogelijke werking zal zijn van de vijfde anti-witwasrichtlijn met betrekking tot de Europese cryptocurrency-markt. Deze op 9 juli 2018 in werking getreden richtlijn breidt de reikwijdte van het begrip ‘instelling’ uit naar partijen die diensten verlenen met betrekking tot cryptocurrencies, te weten aanbieders van wisseldiensten en aanbieders van wallets. Beschreven wordt welke partijen onder deze definities vallen en aan welke vereisten zij zullen moeten voldoen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Doorbraak in onderscheppen van cryptocommunicatie

Politie en het Openbaar Ministerie hebben een doorbraak bereikt in het onderscheppen en ontsleutelen van versleutelde communicatie tussen criminelen. Criminelen dachten veilig te kunnen communiceren met zogeheten cryptofoons, die gebruik maakten van de applicatie Ironchat. Experts van de politie in Oost-Nederland zijn er in geslaagd om toegang te krijgen tot deze communicatie en deze te ontsleutelen. Hierdoor heeft de politie enige tijd live mee kunnen kijken met de communicatie tussen criminelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking

Op 9 november is de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking getreden, die aanbieders van essentiële diensten in onder andere de energie-, de financiële- en vervoerssector en digitale dienstverleners, zoals clouddiensten, online zoekmachines en online marktplaatsen, verplicht om ernstige cyberincidenten bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid te melden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Aanhoudingen in Limburg in onderzoek naar drugshandel via darkweb

In het onderzoek van de politie Oost-Nederland naar verdovende middelen, geld en bitcoins via darkweb zijn afgelopen dinsdag in Roermond twee personen aangehouden. De verdachten in dit onderzoek communiceerden via cryptofoons. Een deel van hun communicatie is door de politie onderschept in een onderzoek dat dinsdag werd gepubliceerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Artikel: Gedwongen ontgrendeling van een smartphone en het nemo tenetur-beginsel

Na het sneuvelen van een aan de verdachte te richten decryptiebevel (het bevel om het wachtwoord prijs te geven waarmee hij digitale bestanden heeft beveiligd) in het, kortgeleden ook door de Eerste Kamer aangenomen, wetsvoorstel Computercriminaliteit III, wordt in een advies aan de Minister van Justitie en Veiligheid nu voorgesteld om de verdachte fysiek te kunnen dwingen een met zijn vingerafdruk beveiligde smartphone te ontgrendelen. Een dergelijke bevoegdheid is van belang voor de opsporing, maar het voorstel is in meerdere opzichten ondoordacht en leidt in zijn huidige vorm gemakkelijk tot strijd met het in art. 6 EVRM geïmpliceerde nemo tenetur-beginsel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

29-jarige man aangehouden na hacken en platleggen website bedrijf

De recherche van het politiedistrict Den Haag-Zuid heeft woensdag 7 november een 29-jarige man uit Schipluiden aangehouden op verdenking van het hacken en platleggen van een website van een bedrijf in Den Haag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Biometrische wachtwoorden: gemak en gevaar in één

We moeten van onze wachtwoorden af, vindt de branchevereniging van ICT-bedrijven. Complexe wachtwoorden zijn lastig te onthouden. Daarom gebruiken we nog te vaak dezelfde, soortgelijke en te korte wachtwoorden om in te loggen op verschillende websites. Probleem is dat we het hackers daarmee wel erg makkelijk maken om ons te bestelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Veroordeling voor diefstal stroom voor minen bitcoins

Gerechtshof Den Haag 24 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2821

De verdachte heeft bitcoins gemined met apparatuur die werd voorzien van gestolen stroom. Op de in beslag genomen en aan verdachte toebehorende desktop-computer is een bitcoinwallet aangetroffen. Na eerste onderzoek, twee dagen na feitelijke inbeslagname, van de computer blijkt de wallet een saldo te hebben van 127 bitcoins. Bij aanvullend onderzoek, een half jaar later en na synchronisatie met het bitcoinnetwerk, blijkt de wallet een veel hoger saldo van in totaal 712 bitcoins te bevatten. Deze 712 bitcoins worden vervolgens de dag na het onderzoek door het openbaar ministerie inbeslaggenomen en vervreemd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }