Beperkte bewaarplicht telecommunicatiegegevens voor opsporing

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie vormt voor minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aanleiding tot beperking van de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens. Een afgewogen bewaarplicht voor zogenoemde gebruikersgegevens van een telefoonnummer of IP-adres is volgens de minister van essentieel belang voor de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. In een groeiend aantal zaken, zoals kinderporno, cybercrime en online wapenhandel, is het vaak cruciaal dat politie en Openbaar Ministerie (OM) achteraf kunnen vaststellen welke persoon op een bepaald tijdstip gebruik heeft gemaakt van een telefoonnummer of IP-adres dat is aangetroffen in een strafrechtelijk onderzoek.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De accountovername als opsporingsmethode

Mag het account van een persoon worden overgenomen in een opsporingsonderzoek naar andere verdachten? Deze vraag staat centraal in de annotatie van Jan-Jaap Oerlemans bij een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 22 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2882.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

A warrant requirement for seizing smartphones

Is a warrant required for the seizure and analysis of data stored on smartphones? In 2015, the author wrote wrote a blog in which he argued that a warrant is indeed desirable when seizing a smartphone. Two years later, there is still no legislation in place in Dutch and Belgium law requiring a warrant.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bijzondere bescherming voor smartphones

In de laatste twee jaar waren er in Nederland en België veel ontwikkelingen op het gebied van inbeslagname van gegevensdragers. Het staat buiten kijf dat de inbeslagname en het uitlezen van een ‘gegevensdrager’, zoals een smartphone, een inmenging vormt in de fundamentele rechten en vrijheden, zoals het recht op privacy en het eigendomsrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europa opent de aanval op versleutelde communicatie

Een ‘gereedschapskist’ om beveiligde berichten open te breken en extra hackers bij Europol: de Europese Commissie opent de aanval op versleutelde communicatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europese Commissie wil 'decryptievermogen' Europol uitbreiden

Op 18 oktober jl. presenteerde de Europese Commissie nieuwe anti-terreurmaatregelen en één van de onderwerpen die aan bod kwam is encryptie. De Commissie wil opsporingsdiensten die bij strafrechtelijke onderzoeken encryptie tegenkomen op verschillende manieren ondersteunen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF