Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking

Op 9 november is de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking getreden, die aanbieders van essentiële diensten in onder andere de energie-, de financiële- en vervoerssector en digitale dienstverleners, zoals clouddiensten, online zoekmachines en online marktplaatsen, verplicht om ernstige cyberincidenten bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid te melden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Eerste Kamer neemt Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen aan

De Eerste Kamer heeft de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen als hamerstuk aangenomen. Met de wet moet de digitale weerbaarheid vergroot worden, doordat voor met name nutsbedrijven en digitale dienstverleners de regels worden uitgebreid.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Gevolgen CLOUD act voor Nederland

Op 5 oktober jl. heeft Minister Grapperhaus (JenV) de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen voor Nederland van de Amerikaanse Clarifying lawful overseas use of data (CLOUD) Act. Op 23 maart 2018 werd in de Verenigde Staten (hierna VS) de CLOUD Act aangenomen (CLOUD = Clarifying lawful overseas use of data). Deze federale wet wijzigt de Amerikaanse Electronic Communications Privacy Act (ECPA). De CLOUD Act geeft een nieuw kader voor de Amerikaanse autoriteiten om gegevens te vorderen die beheerd worden door bedrijven die in Amerika elektronische communicatie diensten of ‘remote computing services’ aanbieden en wereldwijd zijn opgeslagen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Minister Grapperhaus legt besluit over 'politiehacken' voor aan Eerste en Tweede Kamer

Minister Grapperhaus heeft het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk aangeboden aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De Wet computercriminaliteit III (de ‘hackwet’) is in juni in de Eerste kamer aangenomen. Dit nieuwe besluit is lagere wetgeving, met een uitwerking van een van de meest besproken onderdelen van de wet. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Wet computercriminaliteit III gepubliceerd

Het wetsvoorstel "Verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit", oftewel: computercriminaliteit III, is op 21 september in het Staatsblad gepubliceerd en verheven tot wet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Cybersecuritywet ziet ziekenhuizen niet als essentiële dienst

De Cybersecuritywet, die aanbieders van essentiële diensten zoals drinkwaterbedrijven, banken en energiebedrijven verplicht om aan beveiligingseisen te voldoen, ziet ziekenhuizen niet als essentiële dienst en minister Bruins van Medische Zorg heeft nu aan de Tweede Kamer laten weten waarom

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Raad: maak het makkelijker om wraakporno te bestraffen

De Raad voor de rechtspraak stelt voor om minder hoge eisen te stellen aan het bewijs bij zaken die gaan om de verspreiding van wraakporno. Dat blijkt uit het wetgevingsadvies over een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) waarmee het verspreiden van wraakporno als apart delict strafbaar wordt gesteld. Het voorstel van de minister stelt hoge eisen aan het bewijs voor een veroordeling voor het verspreiden van wraakporno. De Raad vreest dat het effect van de wet daardoor in de praktijk zal tegenvallen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming aangenomen door Tweede Kamer

Op 3 juli heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming aangenomen. Dit wetsvoorstel past de Nederlandse regelgeving aan ten behoeve van de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG  en de Uitvoeringswet zijn op 25 mei 2018 in werking getreden. Op die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Wet computercriminaliteit III aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de opsporing en vervolging van computercriminaliteit versterkt. De wet kan nu op korte termijn (voor het zomerreces?) gepubliceerd worden in het Staatsblad en van kracht worden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Eerste Kamer debat wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Dinsdag 19 juni debatteerde de Eerste Kamer met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het wetsvoorstel Computercriminaliteit III. Met dit voorstel mogen politie en justitie straks heimelijk en op afstand (online) onderzoek doen in computers (pc, mobiele telefoon of server). Opsporingsambtenaren krijgen meer mogelijkheden om verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij de opsporing van ernstige delicten. Zij kunnen bij een zeer ernstig misdrijf (bijvoorbeeld mensenhandel of deelname aan een terroristische organisatie) gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren en als het gaat om een ernstig misdrijf communicatie aftappen of observeren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }