Veroordeling wegens het voorhanden hebben van een RAT-bestand (art. 139d Sr)

Rechtbank Noord-Nederland 31 augustus 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:3579

Verdachte heeft Remote Access Trojans (RAT’s) op zijn laptop voorhanden gehad, met het doel om andere computergebruikers te kunnen hacken en hen vervolgens (heimelijk) te kunnen bekijken door middel van het inschakelen van de camera.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Schuldheling bankpassen en e.dentifier bank: had verdachte redelijkerwijs moeten vermoeden dat het door misdrijf verkregen goederen betrof?

Parket bij de Hoge Raad 5 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:545

Het middel bevat twee bewijsklachten. De eerste richt zich tegen het oordeel van het hof dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan schuldheling, terwijl uit de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat de e.dentifier een door misdrijf verkregen goed betreft. Daarnaast wordt geklaagd dat uit de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat de verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de in de bewezenverklaring genoemde goederen, te weten bankpassen en een e.dentifier, door misdrijf zijn verkregen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rb: Om van wederrechtelijk binnendringen te kunnen spreken is een minimale vorm van beveiliging vereist

Rechtbank Den Haag 30 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10451

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk door met behulp van valse signalen binnen te dringen in een webserver en een groot aantal persoonsgegevens over te nemen van die server. De verdachte wilde de door hem ontdekte tekortkomingen in de beveiliging van die server verder bekend maken en heeft zijn bevindingen gemeld aan verschillende media. Hoewel de verdachte gemeend heeft een misstand aan de kaak te moeten stellen, is hij daarin veel verder gegaan dan nodig was. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oplichting en computervredebreuk: Via bestelaccount van ander zonder zijn toestemming goederen besteld. Bewijs gebaseerd op berichten teruggevonden in unallocated clusters en RAM-geheugen

Rechtbank Den Haag 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9676

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk en oplichting van het bedrijf bedrijfsnaam 2, waardoor de aangever (die de rekening wel heeft moeten betalen) voor een bedrag van ruim €2.000 is benadeeld. De verdachte heeft via het account en met de inloggegevens van de aangever goederen besteld bij bedrijfsnaam 2 en de bestelde goederen laten afleveren, kennelijk met de bedoeling deze door te verkopen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling taakstraf wegens cardsharing

Rechtbank Noord-Nederland 16 juli 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2779

Verdachte heeft een illegaal systeem van zogeheten ‘cardsharing’ opgezet, een fenomeen dat inhoudt dat een televisiesignaal via gemodificeerde apparatuur, zoals een zogenoemde dreambox, wordt doorgezonden naar derden, zonder dat de oorspronkelijke signaalaanbieder daarvan wetenschap draagt en zonder dat deze het doorzenden goedkeurt. Voornoemde derden ontlopen op die manier de betalingsverplichting aan de oorspronkelijke aanbieder. Als tegenprestatie voor het illegaal ontvangen van het signaal betalen zij abonnementsgeld aan degene die het signaal illegaal aan hen doorgeleidt. Dit abonnementsbedrag is substantieel lager dan het abonnementsgeld dat de oorspronkelijke aanbieder in rekening brengt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tot 3 jaar cel voor hacken en identiteitsfraude

Een man van 32 uit Culemborg en een man van 36 jaar uit Veendam zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 36 en 26 maanden (waarvan in beide gevallen 12 maanden voorwaardelijk) voor onder meer het hacken van honderden iCloud-accounts en het plegen van identiteitsfraude.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF