Rapport Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving

Professor Bert-Jaap Koops van de Universiteit van Tilburg heeft op 26 juni het rapport van de Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk aan minister Grapperhaus aangeboden. De commissie heeft zich gebogen over een aantal vraagstukken die spelen in het nieuw voorgestelde Boek 2 van het Wetboek van Strafvordering (het opsporingsonderzoek). Dit was nodig met het oog op de toekomst van de opsporing in het digitale tijdperk. In de commissie zaten vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de rechtspraak, de advocatuur en de wetenschap.

In het rapport Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving analyseert de commissie de digitale ontwikkelingen die spelen in opsporingsonderzoeken. Het biedt een indrukwekkend overzicht van uitdagingen die de digitale samenleving met zich meebrengt voor de opsporing en de wetgeving.

Zo adviseert de commissie een gedifferentieerde normering (een zogeheten driedeling) bij de bevoegdheid tot het doen van onderzoek in smartphones en computers. Afhankelijk van de mate van inbreuk op de privacy van betrokkenen, zou dit onderzoek moeten worden gedaan door een opsporingsambtenaar onder toezicht van een officier van justitie of een rechter-commissaris. Het voorstel is in lijn met recente jurisprudentie van de Hoge Raad.

Ook concludeert de commissie dat het pakket van digitale bevoegdheden in het nieuwe wetboek, met wat aanpassingen, volstaat om de criminaliteit de komende jaren adequaat te kunnen bestrijden. Wel adviseert de commissie op een later moment nog eens naar de normering van de bevoegdheden te kijken. Dit met het oog op digitale ontwikkelingen in de toekomst. Verder geeft het rapport tal van gedetailleerde en bruikbare adviezen voor het wetgevingsproces.

Minister Grapperhaus is professor Koops zeer erkentelijk voor zijn inspanningen. Hij benadrukte het belang van het rapport voor de modernisering van het wetboek. Ook sprak Grapperhaus een woord van dank uit naar alle ketenpartners die hebben meegewerkt. De komende periode worden de aanbevelingen van het rapport bestudeerd en waar aangewezen uitgewerkt in wetgeving.

Documenten

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek: Nederlanders maken zich nauwelijks zorgen over digitale veiligheid

In opdracht van Omnicom Public Relations Group (OPRG) heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd voor de Alert Onlinecampagne naar het bewustzijn van cybergevaren en het online gedrag van de Nederlandse (beroeps-)bevolking.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

TU Delft komt met nieuwe categorieën van cyberactoren

De TU Delft heeft op verzoek van het WODC nieuwe categorieën van cyberactoren opgesteld en in kaart gebracht wat hun motieven zijn. De nieuwe topologie moet analisten helpen om inzicht te krijgen in welke aanvallers een dreiging vormen voor de it-systemen in Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CPB: Voorkomen cybercriminaliteit beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor de aanpak van cybercriminaliteit. De overheid zou zich daarom in haar beleid meer moeten richten op preventie. Zo kunnen verplichte beveiligingsstandaarden software, smart-tv’s en andere digitale producten veiliger maken. Toezichthouders zouden prioriteit moeten geven aan het vooraf opsporen van cyberrisico’s en zich niet beperken tot het onderzoeken van incidenten achteraf. Deze aanbevelingen doet het CPB in zijn ‘Risicorapportage Cyberveiligheid Economie’.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europol: Technologie grootste uitdaging in bestrijding misdaad

Het toenemende gebruik van technologie door criminelen is mogelijk de grootste uitdaging voor politie en opsporingsdiensten wereldwijd. Dat blijkt uit een rapport van Europol. Het jaarlijkse SOCTA-rapport over de georganiseerde misdaad kijkt dit keer vooral naar de rol van technologie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zes malwarevoorspellingen voor 2017

Fortinet onthult zes voorspellingen voor 2017 van het onderzoeksteam van FortiGuard Labs. De onderzoekers geven aan welke methoden en strategieën cybercriminelen volgend jaar waarschijnlijk zullen hanteren, en welke gevolgen hun cyberaanvallen hebben voor de wereldwijde digitale economie. 

    Read More
    Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF