Tien nieuwe politieteams voor bestrijding cybercriminaliteit

De politie gaat tien nieuwe cyberteams oprichten om cybercriminaliteit beter te kunnen bestrijden. Dat zegt korpschef Erik Akerboom in een interview met NU.nl.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europol en EURid richten team cybercrime op

De Europese politieorganisatie Europol gaat intensiever samenwerken met EURid, het Europese register van domeinnamen, in de strijd tegen cybercrime. Beide organisaties hebben een gezamenlijk team opgericht dat verdachte .eu- en .ею-domeinnamen opspoort en uit de lucht haalt. Dit jaar zijn tot nu toe zo'n zesduizend verdachte namen geschrapt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

EU-Hof: volledige bewaarplicht mag niet

Overheden mogen niet zomaar alle gegevens van alle burgers laten bewaren. Zo'n totale bewaarplicht is in strijd met de wet, heeft het Europees Hof van Justitie woensdag bepaald. Landen mogen alleen laten opslaan wat per se nodig is om misdaad te bestrijden. Bovendien moet er goed toezicht op die gegevens zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Technologie voor opsporing en handhaving | Kansen, ervaringen en knelpunten

In veel landen proberen opsporings- en handhavingsdiensten voortdurend hun prestaties te verbeteren. Daarbij wordt ook getracht optimaal gebruik te maken van technologie die beschikbaar is voor de opsporing en de handhaving. Vaak moeten technische, juridische en organisatorische hobbels worden genomen voordat kansen van veelbelovende technologie daadwerkelijk kunnen worden benut. Om beter zicht te krijgen op het gebruik van technologieën in de opsporing en handhaving hebben we 46 opsporings- en handhavingsdiensten in elf landen bevraagd naar hun ervaringen en behoeften. In deze bijdrage ligt de nadruk op internationale ontwikkelingen en wordt aangegeven in hoeverre Nederland daarmee in de pas loopt dan wel daarvan afwijkt. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: 'Privacy in het digitale tijdperk: over de rechtmatigheid van het onderzoek aan een in beslag genomen smartphone'

Dat het door de politie onderzoeken van een smartphone een inbreuk op de privacy oplevert is geen punt van discussie. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft wel geoordeeld dat de huidige wettelijke regeling geen grondslag kan vormen voor een dergelijke inbreuk nu deze de toets van artikel 8 EVRM niet (meer) kan doorstaan. Deze beslissing heeft tot nu toe geen navolging gekregen in andere uitspraken. In deze bijdrage wordt de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden nader bekeken en wordt de jurisprudentie die daarop is gevolgd geanalyseerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trends in Veiligheid: 81% van de Nederlanders ondersteunt de extra bevoegdheden om computers van verdachten terug te hacken

In de editie van Trends in Veiligheid 2016 staan de kansen en bedreigingen centraal voor de (zelfredzame) burger, voor slachtoffers en voor de professionele hulpverlener. Uit dit onderzoek, van TNS NIPO dat in opdracht van Capgemini is uitgevoerd, blijkt dat 75% van de Nederlanders is zich bewust van internetcriminaliteit. Dit is een stijging van zeven procent in vergelijking met vorig jaar.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF