Europees Parlement neemt Cyberbeveiligingsverordening aan

Op dinsdag hebben de Europarlementariërs de EU-Cyberbeveiligingsverordening aangenomen met 586 stemmen voor, 44 stemmen tegen, en 36 onthoudingen. Deze wetgeving roept het eerste EU-cyberveiligheidscertificeringsschema in het leven zodat gecertificeerde producten, processen en diensten die in de EU-lidstaten verhandeld worden altijd voldoen aan cyberveiligheidsstandaarden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rapport Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving

Professor Bert-Jaap Koops van de Universiteit van Tilburg heeft op 26 juni het rapport van de Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk aan minister Grapperhaus aangeboden. De commissie heeft zich gebogen over een aantal vraagstukken die spelen in het nieuw voorgestelde Boek 2 van het Wetboek van Strafvordering (het opsporingsonderzoek). Dit was nodig met het oog op de toekomst van de opsporing in het digitale tijdperk. In de commissie zaten vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de rechtspraak, de advocatuur en de wetenschap.

In het rapport Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving analyseert de commissie de digitale ontwikkelingen die spelen in opsporingsonderzoeken. Het biedt een indrukwekkend overzicht van uitdagingen die de digitale samenleving met zich meebrengt voor de opsporing en de wetgeving.

Zo adviseert de commissie een gedifferentieerde normering (een zogeheten driedeling) bij de bevoegdheid tot het doen van onderzoek in smartphones en computers. Afhankelijk van de mate van inbreuk op de privacy van betrokkenen, zou dit onderzoek moeten worden gedaan door een opsporingsambtenaar onder toezicht van een officier van justitie of een rechter-commissaris. Het voorstel is in lijn met recente jurisprudentie van de Hoge Raad.

Ook concludeert de commissie dat het pakket van digitale bevoegdheden in het nieuwe wetboek, met wat aanpassingen, volstaat om de criminaliteit de komende jaren adequaat te kunnen bestrijden. Wel adviseert de commissie op een later moment nog eens naar de normering van de bevoegdheden te kijken. Dit met het oog op digitale ontwikkelingen in de toekomst. Verder geeft het rapport tal van gedetailleerde en bruikbare adviezen voor het wetgevingsproces.

Minister Grapperhaus is professor Koops zeer erkentelijk voor zijn inspanningen. Hij benadrukte het belang van het rapport voor de modernisering van het wetboek. Ook sprak Grapperhaus een woord van dank uit naar alle ketenpartners die hebben meegewerkt. De komende periode worden de aanbevelingen van het rapport bestudeerd en waar aangewezen uitgewerkt in wetgeving.

Documenten

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Minister presenteert plan om politie op het web te versterken

Versterking van de opsporing, verbetering van de ICT-ondersteuning en uitbreiding van de formatie met digitaal experts, data analisten, financieel rechercheurs en agenten in de wijk. Dat is de koers die minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) de komende jaren inzet met de extra investeringen voor de politie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cybersecuritybeeld Nederland 2018: digitale dreiging neemt toe

Op 13 juni heeft de NCTV het Cybersecuritybeeld Nederland 2018 (CSBN) uitgebracht. Het CSBN 2018 biedt inzicht in de dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid en is mede tot stand gekomen dankzij informatie van de AIVD.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tweede Kamer akkoord met Cybersecuritywet, maar niet met de naam

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen de nieuwe Cybersecuritywet aangenomen -en gelijk de naam van de wet veranderd in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. De indieners van het wetsvoorstel vonden deze naam beter passen bij deze wet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste strafvorderingsrichtlijn cybercrime in werking

De eerste strafvorderingsrichtlijn cybercrime is per 1 februari van kracht. Deze richtlijn biedt de officier van justitie handvatten voor het bepalen van een straf(eis) in (eenvoudige) cyber-zaken. De richtlijn is bedoeld voor de verschillende vormen van cybercrime zoals computervredebreuk, Ddos-aanval en in het bezit hebben/plaatsen van ransomware. Aan de hand van de criteria in de richtlijn kan de officier van justitie in strafzaken een straf eisen, een transactie aanbieden of een OM-strafbeschikking opleggen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF