AFM-toezichtagenda: focus o.a. op onverantwoord gebruik van technologie en data

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) richt zich in 2019 voor een belangrijk deel op het beheersen van de gevolgen van brexit voor de Nederlandse kapitaalmarkten. Mogelijk komt 30 tot 40% van de Europese handel in aandelen en obligaties naar Nederland. Een ander belangrijk speerpunt is het voorkomen van onverantwoord gebruik van technologie en data als gevolg van de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening. Ook gaat in 2019 extra aandacht uit naar het tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Tot 20 maanden cel voor verkopers drugs via darkweb

De rechtbank in Zwolle heeft dinsdag drie Amsterdammers veroordeeld tot celstraffen tot 20 maanden voor de verkoop van drugs via het darkweb. De drie handelden vanuit woonhuizen waar zij zelf woonden. De drugs, “alles behalve heroïne”, zoals de officier van justitie van het Landelijk Parket bij de behandeling van de zaak zei, werden verstuurd met postpakketjes.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Veroordeling voor identiteitsfraude: het gebruik van de foto van een ander op social media accounts. Identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische gegevens.

Rechtbank Den Haag 20 december 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:15097

De raadsman heeft de nietigheid van de dagvaarding ter zake van feit 2 bepleit. Daartoe is aangevoerd dat indien de tenlastelegging ziet op een verwijt ex art. 231b Sr de tekst “, niet zijnde biometrische gegevens” ontbreekt in de tenlastelegging van het bestanddeel “identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische gegevens” van art. 231b Sr.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Stappenteller forensische goudmijn

Wie heeft tegenwoordig nou geen mobiele telefoon op zak? Mobieltjes kunnen een bron van informatie zijn in strafzaken. Zo registreert iPhone automatisch het aantal gezette stappen en afgelegde afstanden op een dag, inclusief gedetailleerde tijdsinformatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Artikel: De kwalificatie van bitcoins

In deze bijdrage wordt ingegaan op de juridische kwalificatie van bitcoins. Daartoe wordt eerst uitgelegd hoe de techniek werkt. Daarna wordt de technische werkelijkheid juridisch weerspiegeld. Gefocust wordt daarbij op de privésleutel, de wallet waarin die sleutel is opgeborgen en de drager waarop de wallet staat. Alleen daarmee kan namelijk in technische zin over de bitcoins worden beschikt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Hof: huidige wet laat geen ruimte voor het verrichten van een netwerkzoeking ex art. 125j Sv op een andere plaats (en op een later tijdstip) dan de plaats van de doorzoeking

Gerechtshof Den Haag 19 december 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3529

Door middel van phishingmails in de opmaak van Ziggo heeft de verdachte slachtoffers bewogen in te loggen op een nagemaakte Ziggo website. Daarna kopieerde hij hun inloggegevens en plaatste hij bestellingen op hun naam. Nadien is verdachte overgestapt op andere werkwijze waarbij gebruik werd gemaakt van een nep-Ziggo factuur, die melding maakte van een betalingsachterstand. Ook hierbij werden slachtoffers bewogen diverse inloggegevens te verstrekken. Dankzij de aldus verkregen inloggegevens kon de verdachte daarna via hun PayPal accounts betalingen verrichten. Het hof heeft de verdachte veroordeeld wegens (poging tot) oplichting, diefstal, computervredebreuk, het voorhanden hebben van kwaadaardige software en het verwerven en voorhanden hebben van computerwachtwoorden om daarmee computervredebreuk te plegen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Annotatie Big Brother Watch t. Verenigd Koninkrijk

De Big Brother Watch-uitspraak is een – wat de Amerikanen noemen – ‘landmark case’ van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM). In Big Brother Watch komt het EHRM tot de conclusie dat het Verenigd Koninkrijk inbreuk heeft gemaakt op artikel 8 (recht op privacy) en artikel 10 (vrijheid van meningsuiting) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, vanwege de inzet van ‘bulkinterceptie’ door de Britse communicatie-inlichtingendienst.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

AFM: interesse in crypto’s daalt scherp, ICO’s gelden als risicovol

De interesse van Nederlandse consumenten in crypto’s daalt scherp. Koersdalingen zijn daarvoor de belangrijkste reden. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren bij deelnemers aan Initial Coin Offerings (ICO’s). Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

De (strafrechtelijke) waardering van bitcoins (cryptovaluta)

Ondanks dat de bitcoin ogenschijnlijk aan waarde en populariteit lijkt te hebben verloren, lezen we er nog vrijwel dagelijks berichten over in de media. Ook in de rechtspleging houden bitcoins en cryptovaluta inmiddels de gemoederen bezig. In strafzaken speelt de bitcoin tot op heden vooral een rol van betekenis met betrekking tot het leerstuk van witwassen. Afgelopen voorjaar is ook de vijfde anti-witwasrichtlijn aangenomen op grond waarvan virtuele valuta wisselkantoren en aanbieders van bewaarportemonnees (“wallets”) zich zullen moeten gaan committeren aan deze wetgeving en dus onder meer cliëntenonderzoek moeten verrichten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Gevangenisstraf geëist voor handel in zwaar vuurwerk via Instagram

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 12 maanden – waarvan drie maanden voorwaardelijk- geëist tegen een 22-jarige verdachte uit Groningen. Het OM verwijt hem voorbereidingshandelingen voor het aanbieden van de handel in zwaar massa-explosief vuurwerk via Instagram en Whatsapp. Daarnaast zou hij het vuurwerk, zoals Cobra’s 6, vlinders, sharks en nitraten, via zijn Instagramaccount hebben verkocht aan minderjarigen, zonder waarschuwing voor de gevaren en de gevolgen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }