Politie, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en bijzondere opsporingsdiensten kunnen straks geautomatiseerd saldogegevens opvragen

Op 1 juli jl is door Minister Hoekstra van Financiën het wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit wetsvoorstel strekt ertoe het proces van het verstrekken van bepaalde identificerende gegevens en andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners, alsmede het door bepaalde overheidsinstanties vorderen en opvragen van die identificerende gegevens bij die banken en andere betaaldienstverleners, te automatiseren en daarmee efficiënter te laten verlopen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Privacy en bulkinterceptie in de Wiv 2017

De bevoegdheid tot het in bulk tappen van de kabel is nieuw in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en heeft tot veel discussie geleid. In dit artikel bespreken de auteurs hoe het Nederlandse stelsel van ‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’ (bulkinterceptie) en ‘geautomatiseerde data-analyse’ zich verhoudt tot het recht op privacy in de jurisprudentie van het EHRM.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Straffen tot 5 jaar voor drugshandel via Darkweb

De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag 3 mannen en een vrouw veroordeeld vanwege betrokkenheid bij de illegale online handel in drugs. De verdachten verkochten de drugs via het darkweb - een afgeschermde plek op het internet - waar werd betaald met bitcoins. De rechtbank legt de drie mannen elk een celstraf op van 5 jaar. De vrouw krijgt voor haar rol een straf die gelijk is aan haar voorarrest, een voorwaardelijke celstraf van 52 dagen en een taakstraf van 240 uur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Een cyber hub als bijenkorf voor multidisciplinaire samenwerking

Op een zonnige vrijdagmiddag delen Cyber Security Raadsleden Lokke Moerel en Bibi van den Berg hun opvattingen over de oprichting van een Cyber onderzoeksinstituut. Eind 2017 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering werd verzocht de mogelijkheden daarnaar te onderzoeken. Die verkenning is inmiddels in volle gang. Heet hangijzer is vooral of dit onderzoeksinstituut een virtuele samenwerking wordt tussen de betreffende universiteiten of dat er een fysiek instituut komt waar de betreffende wetenschappers elkaar ook zullen tegenkomen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanpak foute en lakse ict-bedrijven in strijd tegen online kinderporno

Internet moet worden opgeschoond van kinderporno. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kondigt in een brief aan de Tweede Kamer een bestuursrechtelijke aanpak aan: foute en lakse internetbedrijven die na een melding beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik niet snel van het openbare web verwijderen riskeren straks een boete of dwangsom, die fors kunnen oplopen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Grapperhaus ziet niets in decryptiebevel voor verdachten

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ziet niets in het invoeren van een decryptiebevel voor verdachten, zoals het CDA wil. Dat heeft de minister in voortgangsbrief over de aanpak van online seksueel kindermisbruik laten weten. In maart vond er een algemeen overleg plaats over kindermisbruik.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF