Strafvordering in het digitale tijdperk

Waar moet de Nederlandse regeling voor de opsporing in het digitale tijdperk aan voldoen? De Commissie-Koops heeft getracht op deze vraag antwoord te geven en heeft in juni 2018 een indrukwekkend rapport afgeleverd over ‘de regulering van opsporingsbevoegdheden in het digitale tijdperk’. Het rapport bevat maar liefst 72 aanbevelingen voor de wetgever om het onderdeel over opsporing (“Boek 2”) in het nieuwe Wetboek van Strafvordering beter in te richten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

1300 Nederlandse financiële directeuren doelwit van hackers

Zeker 1300 Nederlandse cfo's en financieel-directeuren staan op een lijst van hackersgroep London Blue. Deze internationale bende is gespecialiseerd in ceo-fraude: oplichting waarbij de cfo in een valse e-mail van de ceo gevraagd wordt geld over te maken naar een externe rekening.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Ennetcom-data: Geen vormverzuim met betrekking tot het blootleggen van de 67v-lijn

De rechtbank wijst vonnis in het strafrechtelijk onderzoek Tandem III. Dit onderzoek is voortgekomen uit de onderzoeken Tandem I en Tandem II. In het onderzoek Tandem I zijn vijf mannen bij vonnissen van 20 juli 2017 door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor (onder meer) hun betrokkenheid bij een liquidatiepoging op slachtoffer 2 in 2015. In het onderzoek Tandem I kwam medeverdachte naar voren en is het onderzoek Tandem II gestart. Medeverdachte is bij vonnis van 19 april 2018 veroordeeld door de rechtbank. Uit het onderzoek Tandem II bleek dat medeverdachte via beveiligde telefoons ook contact had met de gebruiker(s) van het e-mailadres e-mailadres 1. Op basis van dit contact is het onderzoek Tandem III gestart waarin verdachte en zijn medeverdachten naar voren zijn gekomen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

EU-leiders eens over baanbrekende regelgeving voor cyberbeveiligingsagentschap ENISA

Op 10 december is een politiek akkoord over de Cybersecurity Act bereikt door het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. Voortaan staat ENISA (European Union Agency for Network and Information and Security) bekend als 'het EU-agentschap voor cyberbeveiliging'.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Zo wordt het witwassen van geld uit criminaliteit of de financiering van terrorisme, via het financiële stelsel, verder aangepakt. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat op 11 december is aangeboden voor internetconsultatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Rechercheur uit Zoetermeer verkocht informatie uit politiesystemen

Een rechercheur die tegen betaling informatie uit politiesystemen zou hebben verstrekt aan criminelen. Daar draaide het vandaag om in de zaak tegen een 36-jarige, voormalige politieman uit Zoetermeer. Ook zijn contactpersoon in 'het milieu' (een 32-jarige Zoetermeerder) en een belangrijke afnemer (een 47-jarige Zoetermeerder) moesten zich voor de rechter verantwoorden. Het OM eiste tot 30 maanden cel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Europa en E-evidence – de historische dynamiek van de strafrechtelijke samenwerking

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de plannen die de Europese Commissie onlangs heeft voorgelegd aan de Raad en het Europees Parlement met betrekking tot de vergaring van elektronisch bewijs (E-evidence). Genoemd wordt dat uitgangspunt is dat het internet per definitie internationaal en grensoverschrijdend is, zodat samenwerking in EU-verband dringend noodzakelijk wordt geacht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Virtuele seks op Second Life leidde tot afpersing in de echte wereld

Identiteitsdiefstal, sextortion en inbreken op de computer van de voormalige baas om zo een betere ontslagvergoeding te krijgen. Tijdens een speciale cybercrime-zitting bij de Haagse rechtbank kwam gisteren een variatie aan computercriminaliteit voorbij. Het OM eiste taakstraffen tot 240 uur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

De strijd van de EU tegen fake news: lessen uit de praktijk

Fake news is hot. Vrijwel iedereen, van Donald Trump tot Emmanuel Macron tot de EU, maakt zich er grote zorgen over en wil er iets aan doen. Daarbij richt de aandacht zich vooral op de online verspreiding van fake news, en dan nog weer in het bijzonder de verspreiding via social media. De ambities zijn vaak nobel: niemand zal bijvoorbeeld tegen het voorkomen van onheuse beïnvloeding van verkiezingen in Europa zijn. De vraag is echter welke maatregelen wenselijk en effectief zijn, onder meer in het licht van de uitingsvrijheid, waaronder begrepen de vrijheid van informatie, die in Europa hoog in het vaandel staat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Politie zet cybervrijwilligers in op het dark web

Meerdere ICT-consultants, een ICT-specialist van een grote bank en een gepensioneerde natuurkundige, bio-informaticus én kankeronderzoeker. Allemaal werken ze naast hun reguliere baan als vrijwilliger bij de politie. Sommigen van hen al jaren. Veertien van deze politievrijwilligers volgden aanvullende trainingen en gaan vanaf vandaag aan de slag als cybervrijwilliger, onder meer bij het Darkwebteam.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }