Eerste Kamer debat wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Dinsdag 19 juni debatteerde de Eerste Kamer met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het wetsvoorstel Computercriminaliteit III. Met dit voorstel mogen politie en justitie straks heimelijk en op afstand (online) onderzoek doen in computers (pc, mobiele telefoon of server). Opsporingsambtenaren krijgen meer mogelijkheden om verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij de opsporing van ernstige delicten. Zij kunnen bij een zeer ernstig misdrijf (bijvoorbeeld mensenhandel of deelname aan een terroristische organisatie) gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren en als het gaat om een ernstig misdrijf communicatie aftappen of observeren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tweede Kamer akkoord met Cybersecuritywet, maar niet met de naam

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen de nieuwe Cybersecuritywet aangenomen -en gelijk de naam van de wet veranderd in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. De indieners van het wetsvoorstel vonden deze naam beter passen bij deze wet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste Kamer stemt in met Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

De Eerste Kamer heeft op 15 mei een wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aangenomen die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin de nieuwe Europese privacyregels staan. Deze Uitvoeringswet (UAVG) zorgt ervoor dat de overgang van de oude naar de nieuwe situatie in Nederland zo soepel mogelijk verloopt. De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking, evenals de UAVG.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Knock, knock. Who’s there? The Data Protection Directive 95/46

European data protection law, such as the Data Protection Directive 95/46, and the freedom of religion, as laid down in Article 10 Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 9 European Convention on Human Rights do not coincide frequently. They did, however, in the recent Opinion of Advocate-General Paolo Mengozzi on the preliminary questions raised by the Supreme administrative court of Finland.

 

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europese Commissie bevordert de toegang tot elektronisch bewijsmateriaal

De Europese Commissie stelt nieuwe regels voor waardoor politie en justitie gemakkelijker en sneller kunnen beschikken over elektronisch bewijsmateriaal, zoals e-mails of in de cloud opgeslagen documenten, dat zij nodig hebben voor het onderzoek naar en de vervolging en de berechting van criminelen en terroristen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Een licentiecode is in het strafrecht straffeloos te stelen

Of de Kamer het wetsvoorstel Computercriminaliteit III eens kan aannemen? Er beginnen namelijk gaten te vallen in de handhaving. Deze conclusie ligt voor hand na de vrijspraak van een ex-werknemer die van zijn vorige werkgever zonder toestemming een licentiecode meenam. En niet zomaar één. Het bedrijf had een monopolie in Nederland voor een bepaald softwarepakket; de licentiecode was de sleutel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beperkte bewaarplicht telecommunicatiegegevens voor opsporing

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie vormt voor minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aanleiding tot beperking van de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens. Een afgewogen bewaarplicht voor zogenoemde gebruikersgegevens van een telefoonnummer of IP-adres is volgens de minister van essentieel belang voor de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. In een groeiend aantal zaken, zoals kinderporno, cybercrime en online wapenhandel, is het vaak cruciaal dat politie en Openbaar Ministerie (OM) achteraf kunnen vaststellen welke persoon op een bepaald tijdstip gebruik heeft gemaakt van een telefoonnummer of IP-adres dat is aangetroffen in een strafrechtelijk onderzoek.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Algemene verordening gegevensbescherming besproken in Tweede Kamer

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming heeft gevolgen voor burgers, bedrijven en organisaties. De Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) besproken waarmee de verordening van kracht wordt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eindbalans Wiv 2017: een werkbare wet

Op 27 februari publiceerde de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar zgn. Eindbalans van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). Vanuit haar onafhankelijke taak als toezichthouder op de geheime diensten geeft zij inzicht in een goede balans tussen de belangen van de nationale veiligheid en de rechtsbescherming van de burger daarbij. Zij komt tot de slotsom dat de Wiv 2017 thans in voldoende mate recht doet aan beide belangen en werkbaar is voor haar als toezichthouder.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cybersecuritywet naar Tweede Kamer

Aanbieders van essentiële diensten, zoals drinkwaterbedrijven, banken en beheerders van gas- en elektriciteitsleidingen, worden in de loop van 2018 verplicht te voldoen aan beveiligingseisen. Zij moeten adequate maatregelen nemen tegen inbreuken van buitenaf op hun netwerk- en informatiebeveiliging. Als zich toch een cyberincident voordoet, moeten zij hun techniek en organisatie op orde hebben om de digitale 'brand' snel te kunnen blussen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF