Artikel: Goederenrechtelijk puzzelen met bitcoins

Bitcoins en andere cryptocurrencies zijn tegenwoordig geen exotische verschijnselen meer, maar worden steeds gebruikelijkere vermogensbestanddelen. Hoe moeten ze vermogensrechtelijk geduid worden? Zijn het zaken? Kan je er eigenaar van zijn? Zijn het vermogensrechten? Of misschien niets van dit alles? In dit artikel wordt het antwoord op deze vragen verkend. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Noot: Ruis in de ether en de juridische kwalificatie(s) van cryptovaluta

Opnieuw is vonnis gewezen in een zaak met betrekking tot een cryptovaluta. Waar eerdere jurisprudentie zag op de cryptovaluta ‘Bitcoin’, gaat het in de in deze bijdrage besproken zaak om ‘Ether’, eveneens een cryptovaluta, en dus niet te verwarren met de radiosignalen waarmee men het woord doorgaans associeert. Door het recent door de Rechtbank Midden-Nederland gewezen vonnis is echter wel wat ruis ontstaan, want hoe vallen cryptovaluta zoals Bitcoin en Ether nu te kwalificeren en wordt dat duidelijker aan de hand van dit vonnis? 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De rol van grenzen bij opsporing: grenzeloze inzet van opsporingsbevoegdheden?

Strafzaken hebben steeds vaker een grensoverschrijdende dimensie, in het bijzonder wanneer zij betrekking hebben op terroristische misdrijven of cybercrime. De inzet van digitale opsporingsbevoegdheden vanuit het eigen grondgebied zou de opsporing in dergelijke zaken efficiënter kunnen maken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De zeven privacytrends van 2017

De aandacht voor het privacyrecht is in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. In deze bijdrage wordt ingegaan op wat er de afgelopen jaren is gebeurd op privacy-gebied.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: Handboek AVG Compliance in de praktijk

Wilt u concreet weten wat u precies moet doen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming? In dit boek krijgt u overzichtelijke adviezen en uitleg, met vele praktische voorbeelden, stappenplannen en standaardteksten. Een must voor iedere privacy professional.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal is een gids voor iedereen die geïnteresseerd is in de veelbesproken regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, heeft de Europese Unie nauwgezet beschreven wat je wel en niet mag doen met gegevens over anderen. Op een schending van die regels staan boetes van maximaal 20 miljoen euro. 

Dit boek legt uit wat de belangrijkste plichten zijn van personen en organisaties die gegevens over anderen verwerken, zoals het treffen van technische veiligheidsmaatregelen, het doen van een impact assessment en het registreren van alle dataverwerkingsprocessen binnen de organisatie. Tevens bespreekt het welke rechten burgers hebben over wie gegevens worden verwerkt, zoals het recht om vergeten te worden, het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken.
 

Praktische informatie

  • Titel: De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal
  • Auteur: Bart van der Sloot
  • EAN: 9789462989290
  • Paperback, 200 blz.
  • Prijs: € 19,99

 

Klik hier om het boek te bestellen.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Eigendom op bitcoins

Deze bijdrage bevat een voorzichtige analyse van de goederenrechtelijke status van cryptovaluta zoals Bitcoin. De centrale vraag luidt of en hoe het mogelijk is om eigenaar te zijn van bitcoins. Het antwoord op deze vraag vereist een samenvatting van hoe het rechtsstelsel eigendom opvat en de werking van bitcoins. Hierna volgt de confrontatie tussen deze thema’s. Er wordt een stelling voorgedragen als antwoord op de onderzoeksvraag en ingegaan op de gevolgen van die stelling.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Positieve uitlokking van ethisch hacken

Er zijn overeenkomsten tussen het Nederlandse responsible-disclosurebeleid en het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs. Hacken is in beginsel een strafbaar feit. Er bestaat echter OM-beleid op grond waarvan hacken onder bepaalde voorwaarden niet vervolgd wordt. Verschil is wel dat ethisch hacken door de Nederlandse overheid actief, zij het binnen bepaalde grenzen, wordt aangemoedigd. Het Nederlandse responsible-disclosurebeleid voldoet daarbij in beginsel aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Schade in de virtuele wereld: de casus virtuele grooming

Niet valt uit te sluiten dat communicatie over seks inderdaad schade aan kinderen toebrengt, in het bijzonder wanneer wordt aangenomen dat het worden blootgesteld aan seks en porno afbreuk doet aan het ontwikkelen van een afweermechanisme die mensen als volwassene nodig hebben om zich in een open, plurifor me samenleving staande te houden. Indien we aannemen dat grooming met kinderen schadelijk is, ontstaat er ruimte om virtuele grooming te beschouwen als abstract gevaar voor schade, aangezien het gevaar bij virtuele grooming niet bij niet-virtuele kinderen kan worden gerealiseerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Dienstverleners in de cryptowereld: ’poortwachter zoekt poortwachter'

Poortwachter zoekt poortwachter. Een cryptische titel die je op het eerste gezicht niet snel in verband zou brengen met de nieuwe wereld van de cryptocurrencies of cryptocoins (hierna: ‘crypto’s’). Niets is echter minder waar. In dit artikel leggen wij uit waarom. Met name in 2017 heeft beleggen in Bitcoins en andere crypto’s een grote vlucht genomen. De toenemende belangstelling heeft de koersen van deze digitale dingen met name in het afgelopen jaar stevig opgedreven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF