De zeven privacytrends van 2017

De aandacht voor het privacyrecht is in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. In deze bijdrage wordt ingegaan op wat er de afgelopen jaren is gebeurd op privacy-gebied.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: Handboek AVG Compliance in de praktijk

Wilt u concreet weten wat u precies moet doen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming? In dit boek krijgt u overzichtelijke adviezen en uitleg, met vele praktische voorbeelden, stappenplannen en standaardteksten. Een must voor iedere privacy professional.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal is een gids voor iedereen die geïnteresseerd is in de veelbesproken regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, heeft de Europese Unie nauwgezet beschreven wat je wel en niet mag doen met gegevens over anderen. Op een schending van die regels staan boetes van maximaal 20 miljoen euro. 

Dit boek legt uit wat de belangrijkste plichten zijn van personen en organisaties die gegevens over anderen verwerken, zoals het treffen van technische veiligheidsmaatregelen, het doen van een impact assessment en het registreren van alle dataverwerkingsprocessen binnen de organisatie. Tevens bespreekt het welke rechten burgers hebben over wie gegevens worden verwerkt, zoals het recht om vergeten te worden, het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken.
 

Praktische informatie

  • Titel: De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal
  • Auteur: Bart van der Sloot
  • EAN: 9789462989290
  • Paperback, 200 blz.
  • Prijs: € 19,99

 

Klik hier om het boek te bestellen.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Eigendom op bitcoins

Deze bijdrage bevat een voorzichtige analyse van de goederenrechtelijke status van cryptovaluta zoals Bitcoin. De centrale vraag luidt of en hoe het mogelijk is om eigenaar te zijn van bitcoins. Het antwoord op deze vraag vereist een samenvatting van hoe het rechtsstelsel eigendom opvat en de werking van bitcoins. Hierna volgt de confrontatie tussen deze thema’s. Er wordt een stelling voorgedragen als antwoord op de onderzoeksvraag en ingegaan op de gevolgen van die stelling.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Positieve uitlokking van ethisch hacken

Er zijn overeenkomsten tussen het Nederlandse responsible-disclosurebeleid en het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs. Hacken is in beginsel een strafbaar feit. Er bestaat echter OM-beleid op grond waarvan hacken onder bepaalde voorwaarden niet vervolgd wordt. Verschil is wel dat ethisch hacken door de Nederlandse overheid actief, zij het binnen bepaalde grenzen, wordt aangemoedigd. Het Nederlandse responsible-disclosurebeleid voldoet daarbij in beginsel aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Schade in de virtuele wereld: de casus virtuele grooming

Niet valt uit te sluiten dat communicatie over seks inderdaad schade aan kinderen toebrengt, in het bijzonder wanneer wordt aangenomen dat het worden blootgesteld aan seks en porno afbreuk doet aan het ontwikkelen van een afweermechanisme die mensen als volwassene nodig hebben om zich in een open, plurifor me samenleving staande te houden. Indien we aannemen dat grooming met kinderen schadelijk is, ontstaat er ruimte om virtuele grooming te beschouwen als abstract gevaar voor schade, aangezien het gevaar bij virtuele grooming niet bij niet-virtuele kinderen kan worden gerealiseerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Dienstverleners in de cryptowereld: ’poortwachter zoekt poortwachter'

Poortwachter zoekt poortwachter. Een cryptische titel die je op het eerste gezicht niet snel in verband zou brengen met de nieuwe wereld van de cryptocurrencies of cryptocoins (hierna: ‘crypto’s’). Niets is echter minder waar. In dit artikel leggen wij uit waarom. Met name in 2017 heeft beleggen in Bitcoins en andere crypto’s een grote vlucht genomen. De toenemende belangstelling heeft de koersen van deze digitale dingen met name in het afgelopen jaar stevig opgedreven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De conceptualisering van het onderzoek aan in beslag genomen smartphones

In het wetgevingstraject voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering komt het onderzoek aan voorwerpen na inbeslagneming aan bod. In deze bijdrage wordt de bijzondere positie van privacygevoelige in beslag genomen geautomatiseerde werken, als smartphones, nader beschouwd. Een toekomstbestendige regeling dient recht te doen aan de grove privacy-inbreuk die kan worden gemaakt met het onderzoek aan dit soort voorwerpen. Aan de hand van een onderzoek naar taalgebruik wordt een middel voorgesteld dat de wetgever kan gebruiken bij de gecompliceerde taak die voor handen ligt: metafoor. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Sleepwet

Op 1 November 2017 heeft de Kiesraad bekendgemaakt dat voldoende ondersteuningsverklaringen waren binnengekomen om het houden van een raadgevend referendum te rechtvaardigen over de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2017 (WIV 2017), inmiddels ook wel bekend als de ‘Sleepwet’. Dit is sinds de inwerkingtreding van de Wet Raadgevend Referendum in juli 2015 slechts de tweede keer dat de drempel van 300.000 geldige steunbetuigingen voor het referendum (ruimschoots) is gehaald.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De onterechte paniek over de ‘bitcoinwitwasautomaat’

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, zal de bitcoinautomaat in Nederland niet met open armen worden ontvangen. Vorige week nog waarschuwde officier van justitie Van Dis over de witwasrisico’s die gemoeid zijn met apparaten die bitcoins omwisselen voor contant geld, en vice versa. Bitcoinautomaten bevatten echter voldoende functies om witwassen tegen te gaan, maar hierover ontbreekt concrete regelgeving. Daarom dient het Openbaar Ministerie bitcoinhandelaren proactief te benaderen, in plaats van enkel reactief op de gevaren te wijzen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF