Verdachte wordt veroordeeld wegens bezit van en het plaatsen van keyloggers tussen toetsenbord en computer waardoor inloggegevens verzameld konden worden voor het verwerven van inloggegevens

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:2991

In een periode dat verdachte, naar hij zelf ter zitting heeft verklaard, depressief was en “klaar was met studeren”, heeft hij keyloggers voorhanden gehad en gebruikt en daarmee gebruikersnamen en wachtwoorden van medewerkers en studenten van slachtoffer verworven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling wegens o.a. belaging door “phonebombing” (art. 285 Sr), DDoS-aanvallen (art. 138b en 161sexies Sr), aanbieden van DDoS-aanvallen (art. 350a Sr)

Rechtbank Den Haag 17 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5775

De verdachte heeft zich – al dan niet te samen en in vereniging – schuldig gemaakt aan belaging, het plegen van DoS-aanvallen op (telecommunicatie)werken, het runnen van een website die (D)DoS-aanvallen verkocht, het voorhanden hebben van creditkaartgegevens en deelname aan de criminele organisatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Grootschalige internetoplichting: Deelvrijspraken ten aanzien van de feiten waarvan verdachte heeft bekend nu geen sprake is van oplichting als bedoeld in art. 326 Sr

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4191

Verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep een bekennende verklaring afgelegd. Hij heeft aangegeven in de periode van 2008 tot 2015 veelvuldig mensen via internet te hebben opgelicht. Omstreeks 2011 is hij samen gaan werken met medeverdachte 1 en anderhalf jaar later ook met medeverdachte 2.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overlevering: Illegaal downloaden computersoftware is in Nederland als misdrijf strafbaar gesteld in art. 31 jo 33 Auteurwet. Verweer art 7 OLW verworpen.

Rechtbank Amsterdam 3 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2988

Door de officier is een vordering ex artikel 23 van de Overleveringswet (OLW) ingediend. Deze vordering dateert van 6 februari 2018 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB). Dit EAB is uitgevaardigd op 9 mei 2017 door het District Court of Lublin (Polen) en strekt tot de aanhouding en overlevering van verdachte.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hoe, na inbeslagname van gegevensdrager, om te gaan met verzoek om kopie van selectie niet-strafbare gegevensbestanden?

Gerechtshof Den Haag 3 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1074

Op een inbeslaggenomen gegevensdrager van verdachte staan behalve kinderpornografische gegevensbestanden niet-strafbare gegevensbestanden. De Advocaat-generaal vordert onttrekking aan het verkeer. De verdachte verzoekt om een kopie van een specifieke selectie van niet-strafbare gegevensbestanden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaar gevangenisstraf voor hacken accounts bekende Nederlanders

Een 35-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het hacken van online accounts van meerdere bekende Nederlanders. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen voor een persoonlijkheidsstoornis.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling computervredebreuk en (poging) oplichting: Verdachte heeft personeelszakensystemen nagebootst, valse e-mails verstuurd naar werknemers en bankrekeningnummers aangepast

Rechtbank Rotterdam 22 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2421

De Verdachte heeft zich gedurende ruim negen maanden meerdere malen schuldig gemaakt aan computercriminaliteit. Hij heeft studenten van de Hogeschool Rotterdam een e-mail gestuurd, als ware deze afkomstig van de Hogeschool, waarin de studenten werd gemeld dat zij eenmalig het collegegeld handmatig moesten overmaken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rechtbank staat gebruik Ennetcom-data toe in zaak liquidatiepoging Diemen

Rechtbank Amsterdam 19 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2504

In deze zaak is uitgebreid gediscussieerd over het gebruik van bewijsstukken afkomstig van de beslaglegging (in een andere zaak) op servers van het bedrijf Ennetcom. Daarop stonden miljoenen berichten van gebruikers van beveiligde PGP-telefoons. De daders in deze zaak maakten ook gebruik van deze versleutelde manier van communiceren. De verdediging had bezwaar gemaakt tegen dit bewijs, onder meer omdat de servers onrechtmatig in beslag zouden zijn genomen en omdat de enorme databank op onrechtmatige wijze zou zijn doorzocht. Volgens haar moest daarom de officier van justitie niet-ontvankelijkworden verklaard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak voor plaatsen Track & Trace apparatuur onder auto

De politierechter heeft 2 verdachten vrijgesproken die ervan verdacht werden dat zij door middel van het plaatsen van een track & trace kastje onder de auto van een ander, de locatie van die auto konden volgen. Het gaat om 36-jarige man een 67-jarige vrouw, beiden afkomstig uit Vlaardingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zaak belediging gemeenteraadslid Zoetermeer moet over

De zaak tegen een gemeenteraadslid uit Zoetermeer die verdacht wordt van het beledigen van een ander gemeenteraadslid, tevens oud-minister van de LPF, moet over. Dat oordeelt de Hoge Raad.Op 10 juni 2014 plaatste het raadslid, tijdens en na een gemeenteraadsvergadering, een aantal berichten op social media, waaronder een bericht met de tekst “in het kader van de problemen benoem ik dus het probleem, discriminatie van een complete geloofsgemeenschap door de racist Nawijn”.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF