AP start onderzoek naar naleving privacyregels door private sectoren

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gestart met een verkennend onderzoek om te achterhalen hoe goed grote organisaties de nieuwe Europese privacyregels naleven. Bij een willekeurige steekproef van dertig grote organisaties uit tien private sectoren onderzoekt de AP of zij een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. Heeft een organisatie een register van verwerkingen en bevat het de juiste informatie? Dan beschouwt de AP dat als een belangrijke eerste stap waarmee een organisatie laat zien dat zij de privacyregels serieus neemt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De zeven privacytrends van 2017

De aandacht voor het privacyrecht is in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. In deze bijdrage wordt ingegaan op wat er de afgelopen jaren is gebeurd op privacy-gebied.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

AP waarschuwt voor misleidend AVG-keurmerk

De Autoriteit Persoonsgevens (AP) waarschuwt voor bedrijven die zeggen dat ze een keurmerk kunnen afgeven waarmee organisaties aan kunnen tonen dat ze helemaal voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit soort bedrijven zegt soms nauw samen te werken met de Nederlandse toezichthouder op de privacywetgeving, maar dat klopt niet. De AP heeft geen AVG-keurmerk goedgekeurd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Speciale geschilbeslechting voor privacy-conflicten

SGOA heeft een gespecialiseerde ‘Privacy & Security Kamer’ opgericht, die zich zal bezig houden met het behandelen, oplossen en beslechten van geschillen en conflicten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging. Dit initiatief is onder meer het gevolg van de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het toenemende belang van IT-security.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: Handboek AVG Compliance in de praktijk

Wilt u concreet weten wat u precies moet doen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming? In dit boek krijgt u overzichtelijke adviezen en uitleg, met vele praktische voorbeelden, stappenplannen en standaardteksten. Een must voor iedere privacy professional.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

European Data Protection Board van start

Op 25 mei 2018 is de European Data Protection Board (EDPB) opgericht. In dit orgaan werken alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samen bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De kracht van de EDPB is dat alle burgers en organisaties uit de Europese Unie te maken hebben met dezelfde privacyregels.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Acht EU-landen missen deadline privacywet

Acht van de 28 EU -landen zijn niet op tijd met het omzetten van de nieuwe Europese wetgeving rond privacy- en gegevensbescherming in nationale wetten. De in 2016 aangenomen Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is op 25 mei van kracht gegaan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste Kamer stemt in met Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

De Eerste Kamer heeft op 15 mei een wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aangenomen die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin de nieuwe Europese privacyregels staan. Deze Uitvoeringswet (UAVG) zorgt ervoor dat de overgang van de oude naar de nieuwe situatie in Nederland zo soepel mogelijk verloopt. De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking, evenals de UAVG.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal is een gids voor iedereen die geïnteresseerd is in de veelbesproken regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, heeft de Europese Unie nauwgezet beschreven wat je wel en niet mag doen met gegevens over anderen. Op een schending van die regels staan boetes van maximaal 20 miljoen euro. 

Dit boek legt uit wat de belangrijkste plichten zijn van personen en organisaties die gegevens over anderen verwerken, zoals het treffen van technische veiligheidsmaatregelen, het doen van een impact assessment en het registreren van alle dataverwerkingsprocessen binnen de organisatie. Tevens bespreekt het welke rechten burgers hebben over wie gegevens worden verwerkt, zoals het recht om vergeten te worden, het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken.
 

Praktische informatie

  • Titel: De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal
  • Auteur: Bart van der Sloot
  • EAN: 9789462989290
  • Paperback, 200 blz.
  • Prijs: € 19,99

 

Klik hier om het boek te bestellen.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Nederlandse privacywaakhond te klein voor handhaven EU-privacywet AVG'

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich zorgen over zijn budget. Dat lijkt te klein om goed te kunnen voldoen aan de naderende Europese privacywet AVG, die vanaf 25 mei geldt. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De autoriteit reageert naar aanleiding van berichtgeving van Reuters, dat een rondgang maakte onder 24 Europese privacywaakhonden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF