Cybersecuritybeeld Nederland 2018: digitale dreiging neemt toe

Op 13 juni heeft de NCTV het Cybersecuritybeeld Nederland 2018 (CSBN) uitgebracht. Het CSBN 2018 biedt inzicht in de dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid en is mede tot stand gekomen dankzij informatie van de AIVD.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kamer: onduidelijk voor wie Cybersecuritywet gaat gelden

De Cybersecuritywet gaat gelden voor aanbieders van essentiële diensten (AED’s) en digitale dienstverleners (DSP’s). Voor een deel is echter niet duidelijk om welke organisaties het precies gaat en daar moet snel helderheid over komen, vindt de Tweede Kamer. Dat bleek donderdag tijdens het debat hierover.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Grapperhaus sluit cybersecurity alliantie met bedrijven om Nederland digitaal veilig te maken

De samenwerking tussen de Rijksoverheid, het bedrijfsleven en de wetenschap vormen de basis van de Nederlandse cybersecurity aanpak. Digitale veiligheid kan alleen in samenwerking met en deels ook door de private sector worden vormgegeven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nederlandse Cybersecurity Agenda gepresenteerd

Minister Grapperhaus heeft de kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity Agenda gepresenteerd. Zeven ambities die omgezet moeten worden in concrete maatregelen die cyberdreigingen het hoofd bieden en Nederland digitaal veilig maken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vietnam: Regulatory framework regarding reporting and responding to cyber information security incidents

On 16 March 2017, the Prime Minister issued Decision No. 05/2017/QD-TTG on providing emergency response plans to ensure national cyber information security (“Decision No. 05“). Decision No. 05 has laid out the basic framework for reporting and responding to cyber information security incidents. More recently, the Ministry of Information and Communications issued Circular No. 20/2017/TT-BTTTT on 12 September 2017 on the coordination and response to cyber information security incidents nationwide to further elaborate on the action plans to respond to non-serious cyber information security incidents as assigned in Decision No. 05.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Instituut voor cybersecurity

Er moet een apart instituut komen voor cybersecurity. Dat vinden D66, CDA en VVD. De partijen vrezen dat ons land anders achterop raakt in het bestrijden van digitale aanvallen. Temeer omdat veel experts momenteel naar het buitenland zouden uitwijken. De kennis van cybersecurity zou daardoor te versnipperd zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Cyberverzekeringen en de zorgplicht van de assurantietussenpersoon

Sinds een aantal jaar bieden verzekeraars specifieke cyberverzekeringen aan. Deze bijdrage onderzoekt (de reikwijdte van) de zorgplicht van de assurantietussenpersoon in de context van cybersecurity. De nadruk ligt daarbij op de privaatrechtelijke zorgplicht. Tevens komt aan de orde tegen welke problemen de tussenpersoon op dit gebied mogelijk aanloopt. Tot slot wordt een voorzet gegeven hoe de zorgplicht op dit punt in de toekomst meer gestalte kan krijgen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cyberoefening publiek en private partners

“De samenwerking tussen overheid en vitale sectoren heeft een stevige basis om Nederland digitaal veilig te houden”, concludeert Patricia Zorko, plaatsvervangend NCTV en directeur cybersecurity, na de nationale cyberoefening ISIDOOR II. Zo’n 60 publieke en private partners deden mee aan de vierdaagse nationale cyberoefening die de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) organiseerde van 9 – 12 oktober.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek: Nederlanders maken zich nauwelijks zorgen over digitale veiligheid

In opdracht van Omnicom Public Relations Group (OPRG) heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd voor de Alert Onlinecampagne naar het bewustzijn van cybergevaren en het online gedrag van de Nederlandse (beroeps-)bevolking.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wie is wie in cybersecurity?

De digitale revolutie heeft ons kwetsbaar gemaakt. Parallel aan dit groeiende bewustzijn gedijt een nieuwe beveiligingsindustrie. Vorige week kwamen de hoofdrolspelers samen in Den Haag. FTM bracht ze in kaart.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF