Artikel: Cybercrime - Thieves, Swindlers, Bandits and Privateers in Cyberspace

This chapter describes the definitions and scope of cybercrime including an outline of the history of hackers and the role of criminal networks and markets in the dissemination of malicious software. Cybercrime types and methods are described, including the widespread use of deception in computer misuse and identity theft. The challenges facing law enforcement and the important role of private and public partnerships, as well as cross-national co-operation in the suppression of cybercrime are illustrated.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CBS: Drie kwart cybercrimedelicten niet gemeld

In 2016 is ongeveer een kwart van alle cybercrimedelicten gemeld. Dat is minder dan vier jaar eerder. Vooral identiteitsfraude bij banken of andere financiële instellingen werd de afgelopen jaren minder vaak gemeld. Dit heeft het CBS bekendgemaakt op basis van de Veiligheidsmonitor.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Deloitte: 'Cybercrime kost economie miljarden'

De Nederlandse economie lijdt jaarlijks 10 miljard euro schade door cybercrime. Als alle nachtmerriescenario's werkelijkheid zouden uitkomen, kan dit Nederland zelfs 100 miljard euro kosten. Dat zegt Deloitte in het onderzoeksrapport Cyber Value at Risk in The Netherlands 2017.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

TU Delft komt met nieuwe categorieën van cyberactoren

De TU Delft heeft op verzoek van het WODC nieuwe categorieën van cyberactoren opgesteld en in kaart gebracht wat hun motieven zijn. De nieuwe topologie moet analisten helpen om inzicht te krijgen in welke aanvallers een dreiging vormen voor de it-systemen in Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Interventies voor jeugdige daders van cybercrime

Jongeren zijn sterk vertegenwoordigd op het internet, waar ze volgens Het Parool gemakkelijk criminele handelingen uitvoeren. Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jongeren relatief vaak dader zijn van cybercrime. Er is echter nog weinig systematisch inzicht in mogelijke interventies die dit daderschap kunnen terugdringen. Om die reden heeft Kimberly Oosterwijk in het afgelopen jaar samen met collega Tamar Fischer in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar wat er bekend is over mogelijke interventies voor jeugdige cybercriminelen, in de hoop (beter) te kunnen voorkomen dat jongeren beginnen of doorgaan met het plegen van cybercrime.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cybercrimeteams politie: aanpak cybercrime binnen politie steeds meer gemeengoed

De aanpak van cybercrime wordt binnen de politie steeds meer gemeengoed. De meest complexe zaken die veel specialistische kennis vereisen, komen terecht bij het Team High Tech Crime. In aanvulling daarop zijn in Amsterdam, Noord-Holland en Midden-Nederland al sinds 2015 cybercrimeteams actief. Dit jaar kwamen er teams in Rotterdam, Oost-Brabant, Noord-Nederland en Zeeland-West-Brabant bij en op 1 september volgt de Eenheid Limburg. De eenheden Oost-Nederland en Den Haag hanteren een andere vorm, maar wel met dezelfde focus. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ondergrondse Hansa Market overgenomen en neergehaald

Politie en Openbaar Ministerie (OM) hebben op 20 juli in een omvangrijk, internationaal  onderzoek een van de grootste illegale marktplaatsen op internet ontmanteld, overgenomen en offline gehaald. Het gaat om Hansa Market. Dat is een van de grootste darkmarkets en op dit moment de populairste op het ‘anonieme’ deel van het internet, het zogenoemde darknet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Waar komt de cybercrimineel vandaan en hoe verdient hij zijn geld?

Is een cybercrimineel een nieuw type dader of een ‘oude’ dader op een nieuw werkterrein? Wat zijn de verdienmodellen van cybercriminelen? En kun je potentiële slachtoffers weerbaarder maken? Cybercriminaliteit is niet een kwestie van technologie alleen: het blijft mensenwerk. In de onderzoeksagenda ‘The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity’ schetsen 22 auteurs de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar de rol van menselijke aspecten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CDA: Nederland te kwetsbaar voor cyberaanvallen

Van Toorenburg (CDA) betwijfelt of belangrijke infrastructuur voldoende beveiligd is tegen digitale aanvallen. Bescherming en bewustwording van de gevaren kunnen beter, erkent staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Meer (financiële) middelen nodig om bij te blijven bij de ambities op het gebied van cybersecurity

De kernconclusies van de Cyber Readiness Index (CRI) voor Nederland zijn overwegend positief. Nederland is op de goede weg bij het verder versterken van de digitale veiligheid: dat blijkt uit een heldere visie, relevante strategieën en ambitie. De kanttekeningen die de onderzoekers van het Potomac Institute plaatsen, is dat er meer (financiële) middelen moeten worden uitgetrokken om bij te blijven bij de ambities op het gebied van cyber security.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF