Artikel: Beslag op bitcoin: (praktisch) onmogelijk?

Regulier geld, chartaal of giraal kan devalueren omdat een centrale instantie meer in omloop brengt en de tegenwaarde is afhankelijk van die centrale instantie. In dit artikel komt de vraag aan bod hoe regulier elektronisch betalingsverkeer werkt en hoe het betalingsverkeer van de virtuele valuta bitcoin hiervan verschilt. Ook worden de mogelijkheden van beslag op bitcoin besproken. Bitcoin is een nieuwe mogelijkheid om waarde over te dragen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een centrale partij. Geconcludeerd wordt dat naar huidig recht beslag op bitcoin niet mogelijk is, aangezien de wet geen grondslag biedt voor een dergelijk beslag. Als de stap wordt gemaakt dat bitcoin kwalificeert als een (vermogens)recht, zodat beslag op grond van art. 474bb Rv mogelijk is, zijn er grote praktische problemen bij de uitwinning van het beslag.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF