Artikel: Crypto Ordnung

De AFM heeft eind juli 2018 de uitkomsten gepubliceerd van een onderzoek naar de achtergrond van en beweegredenen voor consumenten om cryptocurrencies aan te schaffen. De AFM formuleert in haar persbericht van 26 juli 2018 de belangrijkste uitkomsten als volgt:

  • Ruim tweederde (69%) van de crypto-investeerders heeft een bedrag van minder dan €1000 ingelegd en slechts 2% speculeert met geleend geld.

  • Vrienden spelen een belangrijke rol bij de aanschaf van crypto’s. In 2016 koos 43% voor crypto’s op advies van vrienden; begin 2018 was dat al 82%. 

  • Vooral latere instappers hebben crypto’s aangeschaft om snel geld te verdienen.

  • 80% van de cryptobezitters kent de waarschuwingen van de AFM en niet meer dan 10% heeft ooit aan een ICO meegedaan.

Uit dit AFM onderzoek blijkt verder dat (i) geld verdienen, (ii) nieuwsgierigheid en (iii) een alternatief voor sparen danwel beleggen, de belangrijkste redenen zijn om cryptocurrencies aan te schaffen. Opvallend is dat het gebruik als betaalmiddel niet als een (belangrijke) reden wordt genoemd.

DNB heeft op 2 augustus 2018 in haar digitale magazine DNBelicht aangegeven dat digitale valuta als bitcoins in Nederland niet verboden zullen worden maar dat consumenten wel voor de risico’s gewaarschuwd (zullen blijven) worden. DNB geeft verder aan geïnteresseerd te zijn in de achterliggende blockchain techniek. Dat laatste laat zich vermoedelijk mede verklaren door de mogelijkheden die deze techniek biedt teneinde effectief toezicht te houden. Zo is DNB betrokken bij een proefproject waarin een Nederlandse bank vastgoeddata bijhoudt op een blockchainnetwerk, zodat de toezichthouders doorlopend beschikken over de meest recente gegevens. Ook kan blockchain technologie door financiële ondernemingen worden aangewend ter verbetering van een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Lees verder:

  • Crypto Ordnung door F.M.A. ’t Hart in Tijdschrift voor Financieel RechtPrint Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF