Artikel: Cybersecurityregulering in de praktijk, van wetgeving naar technoregulering

De afgelopen jaren heeft de politieke en maatschappelijke aandacht voor regulering van cybersecurity in Nederland en in Europa een grote vlucht genomen. Bij de voorgestelde aanpak wordt zwaar geleund op wetgeving die zich richt op aanbieders van vitale en essentiële diensten, zoals de Europese Richtlijn voor de Beveiliging van Netwerk- en Informatiesystemen, de Wet Gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity en de Cybersecuritywet. Mede naar aanleiding van de opkomst van het Internet-of-Things heeft de Europese Commissie in de herfst van 2017 het cybersecurity pakket gepubliceerd, waarin een voorstel is opgenomen voor een Europees kader voor cybersecurity certificeringsschema’s. Ook in Nederland is toenemende aandacht voor regulering van Internet-of-Things. In dit artikel worden deze initiatieven nader besproken. Duidelijk wordt dat naast wetgeving veel wordt verwacht van certificering als instrument om de cybersecurity van ICT-producten en diensten in Europa te verbeteren. Dat kan worden aangeduid als technoregulering.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF