Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming aangenomen door Tweede Kamer

Op 3 juli heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming aangenomen. Dit wetsvoorstel past de Nederlandse regelgeving aan ten behoeve van de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG  en de Uitvoeringswet zijn op 25 mei 2018 in werking getreden. Op die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken.

Met dit voorstel worden technische wijzigingen aangebracht in een groot aantal wetten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar de Wbp of waar nog gebruik wordt gemaakt van verouderde terminologie.

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF