Cyber Security Raad: Investeringen nodig om Nederland digitaal veilig te houden

Het Cyber Security Beeld Nederland 2016 laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De digitale dreigingen voor Nederland nemen hand over hand toe. Onze economie en welvaart lopen serieus risico als cybersecurity niet hoger op de agenda komt bij overheid, bedrijfsleven en burgers. Het moet een normaal onderdeel zijn van al ons dagelijks handelen, net zoals we op onze fysieke veiligheid letten. Publieke en private partijen moeten daar veel meer op inzetten en op investeren.

Sloten op deuren, alarmsystemen en camera’s zijn gemeengoed en niet meer weg te denken in het kader van onze veiligheid. Waarom doen we dat niet digitaal? Een groot gedeelte van ons leven speelt zich digitaal af en veel mensen hebben digitaal meer geld en gegevens te beschermen dan dat ze in huis hebben.

Toch lijkt cybersecurity voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bedshow. Het Cyber Security Beeld Nederland 2016 laat zien dat dit een misvatting is. Het krijgt niet de aandacht die het verdient. Er zijn ernstige ontwikkelingen gaande, die direct invloed hebben op de Nederlandse burger, bedrijfsleven en overheid. Niet alleen omdat gegevens gestolen of gegijzeld dreigen te worden, maar ook omdat cyberspionage en cyberaanvallen de politiek, het bestuur, onze concurrentiepositie en onze economie ondermijnen en daarmee een bedreiging vormen voor onze rechtsorde en welvaart. 

Investeren

Nederland loopt voorop als het gaat om digitalisering. Dankzij onze uitstekende digitale infrastructuur zijn we één van de meest ICT-intensieve economieën van Europa. De steeds verdergaande digitalisering van onze maatschappij valt aan te merken als een revolutie die ons leven drastisch en blijvend zal veranderen. Dat biedt veel economische kansen en mogelijkheden tot innovatie. Maar dan is het wel noodzaak om te zorgen dat de digitale wereld veilig en vertrouwd blijft. Actie is geboden. Publieke en private partijen zullen meer de handen ineen moeten slaan om cybersecurity hoog op de agenda te krijgen binnen overheid en bedrijfsleven, en ook bij burgers. Investeringen zijn nodig om bestaande initiatieven uit te breiden en nieuwe op te starten, om zo de digitale toekomst van ons land veilig te stellen.

Advies

De Cyber Security Raad heeft mevrouw H. W. P. M. A. Verhagen, CEO PostNL, bereid gevonden om als vooraanstaande en invloedrijke Nederlandse CEO een publiek–privaat advies op te stellen met betrekking tot het belang van cybersecurity voor de Nederlandse economie en maatschappij. Dit advies zal begin oktober 2016 verschijnen en richting geven aan de verdere publiek-private doorontwikkeling van de Nederlandse cybersecurity-aanpak.

Bron: CSR

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF