Veroordeling voor via social media verspreiden van bestanden waarin tot een terroristisch misdrijf wordt opgeruid

Gerechtshof Den Haag 7 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1979

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van bestanden waarin tot een terroristisch misdrijf wordt opgeruid. Vast is komen te staan dat de verdachte in de ten laste gelegde periode via sociale media bestanden heeft verspreid die ontegenzeggelijk een opruiend karakter hebben. Door de bewezenverklaarde opruiing heeft de verdachte aangezet tot het begaan van strafbare feiten. 

Verdachte wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, met een proeftijd van twee jaren.

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF