Maximale boete bij datalek verdubbeld per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 is de maximale boete voor het niet voldoen aan de meldplicht datalekken verdubbeld van 450.000 euro naar 900.000 euro per overtreding. In verband met deze wijziging zijn de 'Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016' aangepast. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt blijkens art. 3 van de Boetebeleidsregels drie verschillende categorieën overtreding als basis, waarbij categorie I de minst zware overtredingen bevat en categorie II of III de zwaarste overtredingen, met per categorie een ander boetemaximum:

Categorie I € 0 en € 250.000
Categorie II € 150.000 en € 600.000
Categorie III € 360.000 en € 900.000

Vervolgens worden verzwarende of verzachtende omstandigheden meegewogen (art. 6 van de Boetebeleidsregels). 

Voor meer informatie: 


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF