NFI onderzoekt forensische toekomst: digitalisering is een 'gamechanger'

Het internet heeft grote gevolgen voor de verwerving, validering en het toegankelijk maken van bewijs. Niet alleen is de plaats van delict steeds vaker een digitale omgeving, ook lijkt “het strafrecht aan het einde van zijn effectiviteit te komen”. Reden voor het Nederlands Forensisch Instituut voor “een herbezinning op positie en rol”.

Digitale diefstal van identiteit is een groeiend probleem. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost met een biometrisch paspoort. Hier bestaat nog veel weerstand tegen. Een dergelijk concept helpt echter wel om na te gaan of een persoon is wie hij zegt dat hij is. Maar toepassing vraagt een mindshift. Het lijkt erop dat we nog onvoldoende gebruikmaken van de zaken die we nu ter beschikking hebben, terwijl sommige ontwikkelingen veel kunnen bieden als we ze maximaal inzetten. Dit geldt ook voor DNA: wanneer het DNA van meer Nederlanders beschikbaar is, kunnen meer misdrijven worden opgelost. 

De hoeveelheid materiaal die fysiek binnenkomt neemt af. De PD ontwikkelt zich. Spreken we nu nog vaak van de constatering van een PD, in de toekomst krijgen we meer en meer te maken met een construct in plaats van een fysieke plaats. De aandacht verlegt zich van het zoeken naar sporen naar het onderzoeken van de authenticiteit van sporen. Zijn de gevonden sporen gemanipuleerd? Dat vraagt om een andere inbreng van deskundigheid en om forensisch onderzoek dat bijdraagt aan het authenticeren van de PD. 

The internet of things lijkt werkelijkheid te worden. Hierbinnen zijn objecten, dieren en mensen voorzien van draagbare apparaten die data uitwisselen over een netwerk zonder dat daarbij menselijke of menscomputerinteractie nodig is. Alle apparaten kunnen met elkaar communiceren, onafhankelijk van het type of de fabrikant. Alle sensoren communiceren, genereren data en wisselen die uit, waardoor compu ters nog beter en sneller beslissingen kunnen nemen. Dit brengt nieuwe forensische vraagstukken met zich mee.

Meer informatie:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF