Gevangenisstraf van 42 maanden wegens onder meer het plaatsen van afluister-, aftap en opnameapparatuur, gekwalificeerde computervredebreuk, oplichting en vernieling van computergegevens

Rechtbank Rotterdam 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8263

De verdachte heeft zich samen met anderen gedurende een periode van ruim twee maanden schuldig gemaakt aan computercriminaliteit. Hij heeft op zeer grote schaal computers van derden met een virus besmet. Dat stelde hem in staat in te breken op computers van die derden en vervolgens op het internetdomein van banken. De verdachte en zijn mededaders wisten internetbankiersessies van benadeelde bedrijven te manipuleren door aan gereserveerde betalingen een andere bestemming te geven: de bankrekening van een daartoe geronselde persoon, die in ruil voor een paar honderd euro zijn of haar bankrekening beschikbaar stelde. Zo werden kwetsbare en eenvoudig te misleiden personen meegezogen in het fraudecomplot van de verdachte.

In dit complot was het de verdachte die zijn kennis van de digitale wereld beschikbaar stelde, in ruil voor naar eigen zeggen zo’n 10% van de bruto-opbrengst. De verdachte heeft een essentiële bijdrage geleverd aan deze op grote schaal gepleegde cybercrime en voor een relatief luttele beloning enorme schade aangericht.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting heeft een van de benadeelde partijen verslag gedaan van de schade en overlast: Naast de verdwenen geldbedragen zijn hoge kosten gemaakt om de fraude op te sporen, en heeft men veel tijd moeten investeren om het geschonden vertrouwen van de zakenrelaties te herstellen.

Bewezenverklaring

  1. medeplegen van het met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, verwerven en voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt is gemaakt tot het plegen van een zodanig misdrijf en een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijkbaar gegeven waardoor toegang kan worden verkregen tot een geautomatiseerd werk of een deel daarvan, verwerft of voorhanden heeft, meermalen gepleegd;

  2. medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

  3. medeplegen van computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of opneemt, meermalen gepleegd;

  4. opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen of worden verwerkt of worden overgedragen, veranderen en aan gegevens andere gegevens toevoegen, na door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk te zijn binnengedrongen, terwijl hij daar ernstige schade met betrekking tot die gegevens heeft veroorzaakt, meermalen gepleegd;

  5. medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

  6. medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd;

  7. medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.

Strafoplegging

Gevangenisstraf van 42 maanden.


Lees hier de volledige uitspraak. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF