Meer bescherming bij data-uitwisseling VS-EU

Opsporingsautoriteiten in de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn binnenkort gebonden aan strengere regels als ze gegevens over hun burgers uitwisselen. Het Europees Parlement stemde donderdag met grote meerderheid in met een databeschermingswet die de EU en de VS in juni ondertekenden.

De zogenoemde Umbrella Agreement beschermt persoonlijke gegevens als naam, adres en strafblad tegen misbruik, als die worden uitgewisseld voor bijvoorbeeld strafvervolging en het voorkomen van misdaden, waaronder terrorisme. Burgers krijgen het recht om te weten waarvoor hun gegevens worden gebruikt.

Ook worden maximale bewaartermijnen vastgelegd. Toezichthouders houden in de gaten of bevoegdheden niet te ver worden opgerekt. Europeanen krijgen de mogelijkheid Amerikaanse overheidsdiensten aan te klagen als hun privacy ten onrechte wordt geschonden en hebben dan dezelfde rechten als Amerikanen.

D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld vindt de wet wel een vooruitgang maar is erg kritisch. Volgens haar kunnen gevoelige gegevens via een achterdeur toch nog worden misbruikt en zij vertrouwt er niet op dat de Amerikaanse overheid toezeggingen nakomt. Haar verzoek om het Europees Hof van Justitie de wet te laten toetsen kreeg geen meerderheid.

Judith Sargentini (GroenLinks) is positiever. Zij vindt de mogelijkheid om naar de rechter te stappen belangrijk.

EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) liet weten blij te zijn dat het parlement akkoord is gegaan met de ,,krachtige gegevensbescherming’’ die hoort bij trans-Atlantische politie- en justitiesamenwerking. De formele goedkeuring van de EU-lidstaten wordt binnen enkele weken verwacht.


Bron: Europa Nu

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF