Artikel: Kroniek technologie en recht

Alle traditionele rechtsgebieden zien zich inmiddels geconfronteerd met technische casuïstiek. Toch zijn er wel degelijk een aantal samenhangende (delen van) rechtsgebieden, waarvan de ontwikkeling momenteel wordt gedomineerd door technologische ontwikkelingen: de uitleg en handhaving van het auteursrecht op internet, allerlei aspecten van het privacyrecht, het recht op informatievrijheid en het aansprakelijkheidsregime voor internetbedrijven op basis van de e-Commercerichtlijn. Op het snijvlak van deze rechtsgebieden opereren grote technologiebedrijven als Apple, Facebook, Amazon en Google. Deze kroniek concentreert zich op enkele grote actuele digitale thema’s.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF