Tweede Kamer stemt begin december over Wet computercriminaliteit III


Eerder werd via deze website al bericht dat de Tweede Kamer haast wil maken met de Wet computercriminaliteit III. Uit de op 18 november door de Kamer gepubliceerde Langetermijnagenda blijkt dat de wet in week 49 zal worden behandeld. 

 

Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (computercriminaliteit III) 

Dit wetsvoorstel versterkt in het wetboek van Strafrecht (Sr) en het wetboek van Strafvordering (Sv) de opsporing en vervolging van computercriminaliteit. Hiermee wordt de wetgeving aangepast aan de technologische ontwikkelingen op internet en het gebruik van computers voor communicatie en de verwerking en opslag van gegevens. Ook worden burgers beter beschermd tegen bijvoorbeeld het verleiden van een minderjarige tot ontucht (grooming) of de verspreiding van kinderpornografie en ernstige computercriminaliteit.

Met dit voorstel mogen politie en justitie straks heimelijk en op afstand (online) onderzoek doen in computers (pc, mobiele telefoon of server). Opsporingsambtenaren krijgen meer mogelijkheden om verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij de opsporing van ernstige delicten. Zij kunnen bij een zeer ernstig misdrijf (mensenhandel of deelname aan een terroristische organisatie) gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren en als het gaat om een ernstig misdrijf communicatie aftappen of observeren.

 

Bekijk hier het volledige overzicht met aanhangige wetsvoorstellen op het gebied van cybercrime en -security. 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF