Artikel: Legaliseren van online kansspelen, kans verkeken?

In Nederland zijn gokmarkten via een gesloten systeem gereguleerd, dat wil zeggen dat voor elke vorm van kansspelen een vergunning is vereist. Voor online kansspelen is het niet mogelijk om een vergunning te krijgen. In verband met onder meer dat laatste heeft de wetgever besloten dit systeem aan te passen middels een wijziging van de Wet op de Kansspelen. Naar aanleiding van een in januari 2016 gesloten sponsorovereenkomst tussen de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie en het online gokbedrijf Unibet gaat deze bijdrage in op ontwikkelingen in de sportwereld en de voorgestelde wetswijziging van de Wet op de Kansspelen. Belangrijke onderwerpen bij het wetsvoorstel waren onder meer het belastingtarief en het vergunningstelsel. Geconcludeerd wordt dat de situatie van online kansspelen in Nederland nog steeds onzeker is. Door die onzekerheid worden inkomsten misgelopen door onder meer de schatkist en sportbonden. Het Nederlandse kansspelbeleid dient dan ook aan de realiteit te worden aangepast.

Lees hier het volledige artikel:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF