Tweede Kamer neemt motie aan voor snel behandelen wetsvoorstellen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie 'over haast maken met de Wet computercriminaliteit III en de wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten'. 

Eerder werd al bericht dat uit een op 12 oktober ingediende motie bleek dat het CDA en de VVD de Wet computercriminaliteit III snel willen behandelen. Deze wet werd vorig jaar december al bij de Tweede Kamer ingediend, maar is nog niet behandeld. De modernisering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd in april gepresenteerd en eind oktober bij de Tweede Kamer ingediend. 

CDA-Kamerlid Van Toorenburg en VVD-Kamerlid Tellegen willen dat er met beide wetsvoorstellen haast wordt gemaakt. "Overwegende dat twee belangrijke wetsvoorstellen die dienstig kunnen zijn in de strijd tegen zware criminaliteit en terreurbestrijding nog niet plenair (Wet computercriminaliteit III) en schriftelijk (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002) zijn behandeld in de Kamer en al langere tijd bij de regering liggen; verzoekt de regering, deze wetten zo spoedig mogelijk na het herfstreces en in elk geval ruim voor het kerstreces aan de Kamer te zenden, zodat de Kamer deze als prioritair kan behandelen", aldus de motie.

 

Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (computercriminaliteit III) 

Dit wetsvoorstel versterkt in het wetboek van Strafrecht (Sr) en het wetboek van Strafvordering (Sv) de opsporing en vervolging van computercriminaliteit. Hiermee wordt de wetgeving aangepast aan de technologische ontwikkelingen op internet en het gebruik van computers voor communicatie en de verwerking en opslag van gegevens. Ook worden burgers beter beschermd tegen bijvoorbeeld het verleiden van een minderjarige tot ontucht (grooming) of de verspreiding van kinderpornografie en ernstige computercriminaliteit.

Met dit voorstel mogen politie en justitie straks heimelijk en op afstand (online) onderzoek doen in computers (pc, mobiele telefoon of server). Opsporingsambtenaren krijgen meer mogelijkheden om verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij de opsporing van ernstige delicten. Zij kunnen bij een zeer ernstig misdrijf (mensenhandel of deelname aan een terroristische organisatie) gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren en als het gaat om een ernstig misdrijf communicatie aftappen of observeren.

 

Wetsvoorstel inzake wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Met dit wetsvoorstel beoogt de regering de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) te vervangen. De bestaande wet was toe aan een grondige herziening. Een belangrijke wijziging is dat de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden gemoderniseerd en dat er wettelijke waarborgen voor inzet van die bevoegdheden nauwgezet worden vastgelegd. De memorie van toelichting gaat, zoals gebruikelijk, in op alle aspecten van het wetsvoorstel en op de veranderingen ten opzichte van de Wiv 2002. Gezien de onderwerpen waar dit wetsvoorstel over gaat, is het van groot belang dat nauwgezet en uitvoerig te doen.

 

Bekijk hier het volledige overzicht met aanhangige wetsvoorstellen op het gebied van cybercrime en -security. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF