Theorieën misdaadpleging zijn aan modernisering toe

Cybercriminaliteit is zo fundamenteel anders dan de traditionele misdaad, dat gangbare criminologische theorieën herschreven moeten worden. Techniek is tegenwoordig meer dan een instrument, vindt RUG-promovenda Wytske van der Wagen. ,,Cybercrime is geen oude wijn in nieuwe zakken. De verschillen zijn groot.”

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cybersecuritywet ziet ziekenhuizen niet als essentiële dienst

De Cybersecuritywet, die aanbieders van essentiële diensten zoals drinkwaterbedrijven, banken en energiebedrijven verplicht om aan beveiligingseisen te voldoen, ziet ziekenhuizen niet als essentiële dienst en minister Bruins van Medische Zorg heeft nu aan de Tweede Kamer laten weten waarom

De naam van de Cybersecuritywet is onlangs gewijzigd in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). 

Achtergrond

De Wbni strekt ter uitvoering van de Europese NIB-richtlijn. Het doel van deze richtlijn is om, ter ondersteuning van het functioneren van onze samenleving en economie, eenheid en samenhang te brengen in Europees beleid voor netwerk- en informatiebeveiliging, door de digitale paraatheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen.

In bijlage II van de NIB-richtlijn wordt de gezondheidszorg genoemd als sector met potentiële aanbieders van essentiële diensten (AED’s), met als deelsector zorginstellingen. Het is vervolgens aan de lidstaten zelf te bepalen of en welk deel van de zorgsector tot de scope van de richtlijn behoort.

Zorg

Niet alleen worden essentiële diensten door de Cybersecuritywet verplicht om aan beveiligingseisen te voldoen, ook moeten ernstige cyberincidenten worden gemeld bij de toezichthouders. Ziekenhuizen worden echter niet als essentiële dienst aangemerkt, wat voor vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid zorgde. In zijn uitleg waarom dit het geval is wijst Bruins naar de criteria die gelden voor het beoordelen van vitale processen.

Een proces in de samenleving wordt als vitaal beschouwd wanneer uitval leidt tot meer dan 5 miljard euro schade of een 1.0 procent daling van het reëel inkomen, meer dan 1.000 doden, ernstig gewonden of chronisch zieken, of wanneer meer dan 100.000 personen emotionele problemen of ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen ondervinden.

"Wij zijn destijds tot de conclusie gekomen dat er geen situaties zijn waarin uitval van ict-systemen of -structuren in de zorg deze gevolgen zullen hebben. In Nederland is er namelijk geen centrale vitale technische infrastructuur voor de gehele zorg die bij uitval dergelijke gevolgen heeft voor landsbrede zorg", stelt Bruins. De minister merkt op dat de zorg en de zorginfrastructuur in Nederland niet centraal georganiseerd zijn, maar decentraal en de instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van informatievoorziening en gegevensuitwisseling.

Mocht een deel van de zorg uitvallen, dan kan deze zorg volgens de minister in veel gevallen worden overgenomen door andere zorgaanbieders. "Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid geen processen in de zorg als vitaal geïdentificeerd en zijn er dus geen aanbieders van essentiële diensten aangewezen", aldus Bruins. Hij merkt daarbij op dat de informatievoorziening en gegevensuitwisseling in de zorg van groot belang is voor de patiëntveiligheid en er daarom wordt ingezet op andere maatregelen om de veiligheid van de technische infrastructuur in de zorg te verhogen, zoals het opstellen van specifieke normen en het oprichten van een Computer Emergency Response Team voor de Zorg.

 

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eis: 12 maanden cel tegen verdachten van verspreiding ransomware, afpersing en computervredebreuk

Het Openbaar Ministerie heeft op 12 juli in de rechtbankRotterdam 12 maanden gevangenisstraf (waarvan 9 maanden voorwaardelijk) en een werkstraf van 240 uur geëist tegen een 23-jarige en een 25-jarige man uit Amersfoort. Dat gebeurde in een onderzoek naar afpersing, computervredebreuk en het ontoegankelijk maken en toevoegen van gegevens aan geautomatiseerde werken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

HR over bewijsvoering oplichting via Marktplaats

Hoge Raad 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1073

De verdachte is bij arrest wegens primair medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd, veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Goederenrechtelijk puzzelen met bitcoins

Bitcoins en andere cryptocurrencies zijn tegenwoordig geen exotische verschijnselen meer, maar worden steeds gebruikelijkere vermogensbestanddelen. Hoe moeten ze vermogensrechtelijk geduid worden? Zijn het zaken? Kan je er eigenaar van zijn? Zijn het vermogensrechten? Of misschien niets van dit alles? In dit artikel wordt het antwoord op deze vragen verkend. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling bitcoinhandelaar wegens medeplegen van gewoontewitwassen

Rechtbank Rotterdam 30 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:4267

In onderzoek ‘IJsberg’ heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen over het witwassen van bitcoins en gevangenisstraffen opgelegd variërend van 6 maanden tot 6 jaar. De thans terechtstaande verdachten betroffen nagenoeg allemaal bitcoinhandelaren. Een van hen is daarnaast veroordeeld voor het bezit van 21 kilo harddrugs en het voorbereiden van de uitvoer daarvan. Een van de verdachten in het onderzoek betrof een zgn. geldezel: hij stelde zijn bankrekeningen ter beschikking voor de bitcoinhandel van zijn medeverdachte.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Celstraf en TBS geëist wegens hacken I-clouds

De officier van justitie in Amsterdam heeft op 11 juli in een cybercrimezaak tegen een 32-jarige man uit Culemborg een celstraf van drie jaar geëist waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Een 36-jarige man uit Groningen hoorde een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar en TBS met voorwaarden tegen zich eisen. De mannen worden ervan verdacht I-clouds te hebben gehackt en foto’s van jonge vrouwen uit de cloud te hebben gehaald en op hun eigen computer te hebben opgeslagen. Vervolgens zochten ze contact met de vrouwen om ze over te halen nog meer foto’s en filmpjes te maken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Noot: Ruis in de ether en de juridische kwalificatie(s) van cryptovaluta

Opnieuw is vonnis gewezen in een zaak met betrekking tot een cryptovaluta. Waar eerdere jurisprudentie zag op de cryptovaluta ‘Bitcoin’, gaat het in de in deze bijdrage besproken zaak om ‘Ether’, eveneens een cryptovaluta, en dus niet te verwarren met de radiosignalen waarmee men het woord doorgaans associeert. Door het recent door de Rechtbank Midden-Nederland gewezen vonnis is echter wel wat ruis ontstaan, want hoe vallen cryptovaluta zoals Bitcoin en Ether nu te kwalificeren en wordt dat duidelijker aan de hand van dit vonnis? 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Raad: maak het makkelijker om wraakporno te bestraffen

De Raad voor de rechtspraak stelt voor om minder hoge eisen te stellen aan het bewijs bij zaken die gaan om de verspreiding van wraakporno. Dat blijkt uit het wetgevingsadvies over een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) waarmee het verspreiden van wraakporno als apart delict strafbaar wordt gesteld. Het voorstel van de minister stelt hoge eisen aan het bewijs voor een veroordeling voor het verspreiden van wraakporno. De Raad vreest dat het effect van de wet daardoor in de praktijk zal tegenvallen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Facebook verwijderde 583 miljoen nepaccounts in eerste kwartaal 2018

Vrijwel geheel automatisch zijn bij Facebook in het eerste kwartaal van 2018 wereldwijd 583 miljoen nep-accounts verwijderd, plus 837 miljoen spamberichten en 2,5 miljoen haatberichten. ‘Veel’ accounts en berichten werden offline gehaald voordat ze gerapporteerd waren. Volgens hoofd digitaleveiligheidsbeleid Nathaniel Gleicher bewijst dat het succes van de ingezette technologie.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF