Cybersecuritywet ziet ziekenhuizen niet als essentiële dienst

De Cybersecuritywet, die aanbieders van essentiële diensten zoals drinkwaterbedrijven, banken en energiebedrijven verplicht om aan beveiligingseisen te voldoen, ziet ziekenhuizen niet als essentiële dienst en minister Bruins van Medische Zorg heeft nu aan de Tweede Kamer laten weten waarom

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Raad: maak het makkelijker om wraakporno te bestraffen

De Raad voor de rechtspraak stelt voor om minder hoge eisen te stellen aan het bewijs bij zaken die gaan om de verspreiding van wraakporno. Dat blijkt uit het wetgevingsadvies over een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) waarmee het verspreiden van wraakporno als apart delict strafbaar wordt gesteld. Het voorstel van de minister stelt hoge eisen aan het bewijs voor een veroordeling voor het verspreiden van wraakporno. De Raad vreest dat het effect van de wet daardoor in de praktijk zal tegenvallen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming aangenomen door Tweede Kamer

Op 3 juli heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming aangenomen. Dit wetsvoorstel past de Nederlandse regelgeving aan ten behoeve van de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG  en de Uitvoeringswet zijn op 25 mei 2018 in werking getreden. Op die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wet computercriminaliteit III aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de opsporing en vervolging van computercriminaliteit versterkt. De wet kan nu op korte termijn (voor het zomerreces?) gepubliceerd worden in het Staatsblad en van kracht worden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste Kamer debat wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Dinsdag 19 juni debatteerde de Eerste Kamer met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het wetsvoorstel Computercriminaliteit III. Met dit voorstel mogen politie en justitie straks heimelijk en op afstand (online) onderzoek doen in computers (pc, mobiele telefoon of server). Opsporingsambtenaren krijgen meer mogelijkheden om verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij de opsporing van ernstige delicten. Zij kunnen bij een zeer ernstig misdrijf (bijvoorbeeld mensenhandel of deelname aan een terroristische organisatie) gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren en als het gaat om een ernstig misdrijf communicatie aftappen of observeren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tweede Kamer akkoord met Cybersecuritywet, maar niet met de naam

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen de nieuwe Cybersecuritywet aangenomen -en gelijk de naam van de wet veranderd in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. De indieners van het wetsvoorstel vonden deze naam beter passen bij deze wet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste Kamer stemt in met Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

De Eerste Kamer heeft op 15 mei een wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aangenomen die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin de nieuwe Europese privacyregels staan. Deze Uitvoeringswet (UAVG) zorgt ervoor dat de overgang van de oude naar de nieuwe situatie in Nederland zo soepel mogelijk verloopt. De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking, evenals de UAVG.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Knock, knock. Who’s there? The Data Protection Directive 95/46

European data protection law, such as the Data Protection Directive 95/46, and the freedom of religion, as laid down in Article 10 Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 9 European Convention on Human Rights do not coincide frequently. They did, however, in the recent Opinion of Advocate-General Paolo Mengozzi on the preliminary questions raised by the Supreme administrative court of Finland.

 

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europese Commissie bevordert de toegang tot elektronisch bewijsmateriaal

De Europese Commissie stelt nieuwe regels voor waardoor politie en justitie gemakkelijker en sneller kunnen beschikken over elektronisch bewijsmateriaal, zoals e-mails of in de cloud opgeslagen documenten, dat zij nodig hebben voor het onderzoek naar en de vervolging en de berechting van criminelen en terroristen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Een licentiecode is in het strafrecht straffeloos te stelen

Of de Kamer het wetsvoorstel Computercriminaliteit III eens kan aannemen? Er beginnen namelijk gaten te vallen in de handhaving. Deze conclusie ligt voor hand na de vrijspraak van een ex-werknemer die van zijn vorige werkgever zonder toestemming een licentiecode meenam. En niet zomaar één. Het bedrijf had een monopolie in Nederland voor een bepaald softwarepakket; de licentiecode was de sleutel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF