Voor onderzoek telefoon naar berichten op chatprogramma ‘Telegram’ is beslissing RC vereist. Deze berichten kunnen worden beschouwd als brieven die nog niet geopend zijn.

Rechtbank Midden-Nederland 7 juni 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:2655

Onder verdachte 1 werd bij zijn aanhouding op 26 maart jl. een mobiele telefoon in beslag genomen. Op die dag is op grond van artikel 94 Sv onderzoek verricht aan de telefoon en zijn onder meer berichten bekeken van het chatprogramma “Whatsapp”. Uit dit onderzoek is gebleken dat verdachte 1 vaak gebruik maakte van het chatprogramma “Telegram”, en dat hij gebruik maakt van de functie dat de berichten worden vernietigd. In dat geval wordt na bijvoorbeeld 30 seconden na het lezen van het bericht geen berichtgeving meer weergegeven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verdachte wordt veroordeeld wegens bezit van en het plaatsen van keyloggers tussen toetsenbord en computer waardoor inloggegevens verzameld konden worden voor het verwerven van inloggegevens

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:2991

In een periode dat verdachte, naar hij zelf ter zitting heeft verklaard, depressief was en “klaar was met studeren”, heeft hij keyloggers voorhanden gehad en gebruikt en daarmee gebruikersnamen en wachtwoorden van medewerkers en studenten van slachtoffer verworven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste Kamer debat wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Dinsdag 19 juni debatteerde de Eerste Kamer met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het wetsvoorstel Computercriminaliteit III. Met dit voorstel mogen politie en justitie straks heimelijk en op afstand (online) onderzoek doen in computers (pc, mobiele telefoon of server). Opsporingsambtenaren krijgen meer mogelijkheden om verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij de opsporing van ernstige delicten. Zij kunnen bij een zeer ernstig misdrijf (bijvoorbeeld mensenhandel of deelname aan een terroristische organisatie) gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren en als het gaat om een ernstig misdrijf communicatie aftappen of observeren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling wegens o.a. belaging door “phonebombing” (art. 285 Sr), DDoS-aanvallen (art. 138b en 161sexies Sr), aanbieden van DDoS-aanvallen (art. 350a Sr)

Rechtbank Den Haag 17 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5775

De verdachte heeft zich – al dan niet te samen en in vereniging – schuldig gemaakt aan belaging, het plegen van DoS-aanvallen op (telecommunicatie)werken, het runnen van een website die (D)DoS-aanvallen verkocht, het voorhanden hebben van creditkaartgegevens en deelname aan de criminele organisatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door recreatieve drones in Nederland

Het aantal voorvallen met recreatieve drones dat wordt gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport neemt fors toe. Uit het informatieblad ‘Voorvallen met drones/RPAS’, van ILT blijkt dat het aantal incidenten tot eind mei 2016 al groter is dan het aantal in 2015: 39 tegenover 15. Nog niet eerder is onderzocht wie onder welke voorwaarden kan worden aangesproken voor schade die veroorzaakt is door een recreatief gebruikte drone.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Noordelijke Fraudekamer oordeelt in grootste cybercrimezaak in Noord-Nederland

De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een man veroordeeld in een zeer grootschalige cybercrimezaak. Verdachte tapte inloggegevens van slachtoffers af via de webshops van websites die hij zelf bouwde. Met die inloggegevens plaatste hij frauduleuze bestellingen bij andere webshops, zoals die van Bol.com. De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van vier jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Minister presenteert plan om politie op het web te versterken

Versterking van de opsporing, verbetering van de ICT-ondersteuning en uitbreiding van de formatie met digitaal experts, data analisten, financieel rechercheurs en agenten in de wijk. Dat is de koers die minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) de komende jaren inzet met de extra investeringen voor de politie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cybersecuritybeeld Nederland 2018: digitale dreiging neemt toe

Op 13 juni heeft de NCTV het Cybersecuritybeeld Nederland 2018 (CSBN) uitgebracht. Het CSBN 2018 biedt inzicht in de dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid en is mede tot stand gekomen dankzij informatie van de AIVD.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Extra agenten voor bestrijding cybercrime

De politie krijgt 171 extra agenten voor de bestrijding van cybercrime. In totaal krijgt de politie 1100 extra agenten, waarvan het grootste deel als wijkagent zal worden ingezet. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Grootschalige internetoplichting: Deelvrijspraken ten aanzien van de feiten waarvan verdachte heeft bekend nu geen sprake is van oplichting als bedoeld in art. 326 Sr

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4191

Verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep een bekennende verklaring afgelegd. Hij heeft aangegeven in de periode van 2008 tot 2015 veelvuldig mensen via internet te hebben opgelicht. Omstreeks 2011 is hij samen gaan werken met medeverdachte 1 en anderhalf jaar later ook met medeverdachte 2.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF