Europol's Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018: Europol’s latest cybercrime report provides insights into emerging threats and key developments

Cybercriminals are adopting creative new techniques to target their victims at an unprecedented pace and are constantly seeking methods to avoid law enforcement detection. To stay ahead of them, law enforcement should target cybercriminals offering “off-the-shelf” cyber-attack services or products to make it more difficult for low-level cybercriminals to carry out high-level attacks. Europol’s fifth annual Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), offers a unique law enforcement view of the emerging threats and key developments in the field of cybercrime over the last year.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Succesvolle aanpak High Impact Crimes voortgezet

JenV en partners zetten de succesvolle aanpak van High Impact Crimes (HIC in 2019 voort. Deze integrale aanpak leidde de afgelopen jaren al tot een forse afname van overvallen, woninginbraken, straatroof en geweld. De aanpak wordt volgend jaar nog uitgebreid met trajecten die specifiek zijn gericht op (potentiële) plegers van HIC-delicten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Werken aan een digitaal weerbaar Nederland

De overheid gaat in 2019 stevig inzetten op de uitwerking van de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). Dit alles om ervoor te zorgen dat de digitale weerbaarheid van Nederland wordt vergroot en ons land de grote economische en maatschappelijke kansen die de digitalisering biedt op een veilige manier kan verzilveren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Politie wordt beter toegerust voor nieuwe, grote uitdagingen

Samen met de korpsleiding werkt JenV in 2019 verder aan een moderne politieorganisatie, die - geworteld in de wijk - nog beter is toegerust op de grote uitdagingen van dit moment: bestrijding van de zware, georganiseerde (drugs)criminaliteit en de aanpak van cybercrime.

Met het oog hierop wordt het bedrag van 291 miljoen euro uit het Regeerakkoord ingezet voor verdere uitbreiding van de politiecapaciteit en versterking van de politieorganisatie. Voor de jaren 2019-2021 is 58 miljoen euro vrijgemaakt om de negatieve effecten op te vangen van de uitstroom van ervaren agenten. Dit alles moet leiden tot een goed toegeruste, flexibele politieorganisatie, die beter aansluit bij wat de samenleving en het gezag van haar vragen en die beter bereikbaar is - zowel op het platteland als in de steden.

De opsporing wordt verder versterkt en toekomstbestendig gemaakt, aan de hand van de Ontwikkelagenda opsporing. Onder meer door kwaliteitsverbetering van de eerstelijns opsporing en modernisering van de opsporing en vervolging, onder meer gericht op burgeropsporing, private opsporing, cybercrime, gebruik van big data in ondermijningszaken, forensische opsporing en de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Specifieke afspraken tussen politie en Openbaar Ministerie moeten leiden tot efficiëntere en zorgvuldiger processen in ZSM-zaken.

De Inspectie JenV focust zich dit jaar op de selectie en toewijzing van zaken (“Welke zaken moeten worden opgespoord en door wie?”), de kwaliteit van intelligence en het gebruik daarvan door de recherche. De bevindingen en analyses van de Inspectie verschijnen voorjaar 2019 in de rapportage Jaarbeeld Opsporing 2018.

In 2019 werken politie, brandweer en ambulancediensten verder aan de vorming van één toekomstbestendige Landelijke Meldkamerorganisatie, met 10 locaties (Drachten, Apeldoorn Soest, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Maastricht). Hiervoor is in 2019 15 miljoen euro extra (en vanaf 2020 structureel 38 miljoen euro extra) gereserveerd. Het wetsvoorstel dat de nieuwe meldkamerorganisatie regelt, zal naar verwachting in 2019 worden aangenomen. Ook de vernieuwing van C2000, het communicatienetwerk voor de hulpdiensten, wordt in 2019 afgerond.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Begroting Justitie en Veiligheid 2019: Justitie en Veiligheid pakt nieuwe vormen van criminaliteit aan

Digitale veiligheid is een kernpunt voor 2019. In het Regeerakkoord is structureel 95 miljoen euro gereserveerd voor cybersecurity om de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) uit te voeren. Er komen bijvoorbeeld cybersecurity-samenwerkingsverbanden voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om snel informatie te kunnen delen over ernstige cyberdreigingen. Nog voor dit jaar trekt het kabinet eenmalig 30 miljoen extra uit voor cybersecurity en de aanpak van cybercrime. Vanaf 2019 is jaarlijks 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III om cybercrime beter aan te kunnen pakken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Burgemeesters in cyberspace: Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld

Wanneer er op straat ordeverstoringen plaatsvinden kunnen burgemeesters maatregelen treffen om de veiligheid en orde te herstellen. De burgemeester heeft echter niet zomaar bevoegdheden om ook online in te grijpen. Dat kan leiden tot moeilijkheden bij de handhaving van de openbare orde, omdat de aanleiding voor verstoringen van de openbare orde steeds vaker uitingen op internet zijn. Of het nu gaat om de aanpak van treitervloggers, oproepen tot massale feestjes binnen gemeenten, of online drugswinkels, de burgemeester heeft geen daarop toegesneden bevoegdheden. En dat terwijl dit type problemen juist via het internet razendsnel kan escaleren en preventief ingrijpen op die plek van grote meerwaarde zou kunnen zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Persoonlijkheidskenmerken van e-fraudeslachtoffers

With the digitization of society, perpetrators gained new tools to commit crimes. Online fraud, also referred to as e-fraud, is one of the most common types of cybercrime. The present study focusses on two types of e-fraud: phishing and online consumer fraud. Although e-fraud always contains a digital component, the human is the weakest link in such crimes.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cryptojacking neemt het stokje over van ransomware

Cryptojacking is het inbreken op een systeem om de rekenkracht te gebruiken om cryptocurrency te creëeren. Het woord is een samenstelling van de woorden ‘Cryptomining’ en ‘hijacking’. De symptomen ervan zijn trage computer, tablet en/of smartphone, korte batterijduur, oververhitting en crashes. Vrij algemene symptomen die meerdere oorzaken kunnen hebben. Dat maakt cryptojacking tot een verborgen gevaar.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verzekeraars maken werk van cybersecurity

Samen met de overheid en het bedrijfsleven werkt het Verbond aan een nieuw risicomodel en een keurmerk Cybersecurity om de harde opmars van cybercriminaliteit te stoppen. Alle betrokken partijen, die zich hebben verenigd in een College van Belanghebbenden Cybersecurity, zijn het erover eens dat zowel het keurmerk als het risicomodel er moeten komen. Liefst zo snel mogelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voormalig ambtenaar veroordeeld voor hacken gemeentesysteem

Rechtbank Midden-Nederland 13 september 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:4380

Een voormalige ambtenaar van de gemeente Lopik is door de rechtbankMidden-Nederland veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. De 41-jarige man uit Bergambacht heeft in november 2017 en in januari van dit jaar ingelogd op de server van de rioolwatervoorziening van de gemeente en heeft toen onder andere bestanden gewist.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF