Zomerstop CrimeTech

In verband met de vakantieperiode last CrimeTech.nl een zomerstop in van zaterdag 15 juli t/m zondag 20 augustus 2017. Op maandag 21 augustus zullen weer nieuwsberichten op de website verschijnen. Uiteraard zijn we gedurende deze periode wel per e-mail en telefonisch bereikbaar.  

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste Kamer akkoord met Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

De Eerste Kamer heeft op 11 juli jl. het eerste wetsvoorstel aangenomen dat specifiek over cybersecurity gaat. De verwachting is dat deze Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc) in het najaar van 2017 in werking kan treden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Politie waarschuwt voor oplichting via malafide bankieren-app

De Politie Almere waarschuwt op Facebook voor oplichting via een malafide bankieren-app. Er zijn verschillende casussen in Almere waarbij een koper via bijvoorbeeld Marktplaats de verkopende partij benaderd. De kopende partij koopt vervolgens het goed, denk aan een telefoon, auto, etc. en maakt via een valse betaal app het geld over na de verkoper.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De civielrechtelijke weg om digitale verspreider te achterhalen

Naar aanleiding van de ‘wraakpornofilmpjes’ zaak, waarbij de voorzieningenrechters in Amsterdam en Zeeland-West-Brabant anders oordeelden ten aanzien van de verplichting tot het verstrekken van NAW-gegevens, onderzoekt deze bijdrage tegen welke problemen het slachtoffer aanloopt wanneer zij via civielrechtelijke weg NAW-gegevens tracht te achterhalen van de digitale verspreider.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Actie tegen Marktplaatsoplichters: aanhouding en straf op één dag

Onder leiding van twee Rotterdamse officieren van justitie zijn donderdag 13 juli in heel Nederland verdachten van betrokkenheid bij oplichting via Marktplaats aangehouden. De verdachten zouden hun bankrekeningen ter beschikking hebben gesteld. De verdachten kregen waar mogelijk meteen via video-verbindingen strafbeschikkingen wegens witwassen opgelegd van de officieren van justitie. De verdachten zitten op diverse politiebureaus in Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste Kamer stemt in met Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De Eerste Kamer heeft op 11 juli in meerderheid ingestemd met de nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) krijgen met deze wet de bevoegdheid om ook kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken. Daarnaast zijn er stevige waarborgen om zeker te stellen dat de inzet van bevoegdheden te allen tijde rechtmatig plaatsvindt, waaronder onafhankelijke toetsing vooraf.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Grondwet bij de tijd: e-mail ook onder briefgeheim

E-mail en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. Vandaag heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat ook voor deze vormen van communicatie het briefgeheim geldt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cyber Security Raad: Ernstig tekort cybersecurity-informatie in bedrijfsleven

De Cyber Security Raad (CSR) constateert een ernstig informatietekort bij het Nederlandse bedrijfsleven als het gaat om informatie over cybersecurity. Alleen de rijksoverheid en organisaties in de vitale infrastructuur wisselen onderling cruciale informatie uit, andere bedrijven en organisaties blijven ervan verstoken. De raad brengt advies uit aan meerdere partijen, om ook het niet-vitale bedrijfsleven te voorzien van dreigingsinformatie en advies hoe te handelen. In dit kader pleit de raad onder andere voor de snelle komst van een Digital Trust Centre en het mogelijk maken van een financiële stimulans voor brancheorganisaties.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De opkomst van bitcoin-broertje ethereum

De bitcoin geniet inmiddels de nodige bekendheid, al is het maar omdat de munt populair is op de duistere delen van het internet. Neem de virusuitbraak van vorige week. Slachtoffers werd gevraagd losgeld te betalen in bitcoins. Het jongere broertje ethereum is met een indrukwekkende opmars bezig. Niet alleen via duizelingwekkende koersstijgingen (en -dalingen), maar ook omdat er heel nieuwe toepassingen mee mogelijk zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nederlandse politie helpt bij oprollen kinderpornonetwerk

De Nederlandse politie helpt Duitsland bij het oprollen van een groot internationaal kinderpornonetwerk met mogelijk 87.000 leden. Vandaag werd bekend dat de beheerder van het netwerk is opgepakt, een 39-jarige man uit Duitsland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF