Europa en E-evidence – de historische dynamiek van de strafrechtelijke samenwerking

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de plannen die de Europese Commissie onlangs heeft voorgelegd aan de Raad en het Europees Parlement met betrekking tot de vergaring van elektronisch bewijs (E-evidence). Genoemd wordt dat uitgangspunt is dat het internet per definitie internationaal en grensoverschrijdend is, zodat samenwerking in EU-verband dringend noodzakelijk wordt geacht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Zo wordt het witwassen van geld uit criminaliteit of de financiering van terrorisme, via het financiële stelsel, verder aangepakt. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat op 11 december is aangeboden voor internetconsultatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rechercheur uit Zoetermeer verkocht informatie uit politiesystemen

Een rechercheur die tegen betaling informatie uit politiesystemen zou hebben verstrekt aan criminelen. Daar draaide het vandaag om in de zaak tegen een 36-jarige, voormalige politieman uit Zoetermeer. Ook zijn contactpersoon in 'het milieu' (een 32-jarige Zoetermeerder) en een belangrijke afnemer (een 47-jarige Zoetermeerder) moesten zich voor de rechter verantwoorden. Het OM eiste tot 30 maanden cel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Virtuele seks op Second Life leidde tot afpersing in de echte wereld

Identiteitsdiefstal, sextortion en inbreken op de computer van de voormalige baas om zo een betere ontslagvergoeding te krijgen. Tijdens een speciale cybercrime-zitting bij de Haagse rechtbank kwam gisteren een variatie aan computercriminaliteit voorbij. Het OM eiste taakstraffen tot 240 uur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De strijd van de EU tegen fake news: lessen uit de praktijk

Fake news is hot. Vrijwel iedereen, van Donald Trump tot Emmanuel Macron tot de EU, maakt zich er grote zorgen over en wil er iets aan doen. Daarbij richt de aandacht zich vooral op de online verspreiding van fake news, en dan nog weer in het bijzonder de verspreiding via social media. De ambities zijn vaak nobel: niemand zal bijvoorbeeld tegen het voorkomen van onheuse beïnvloeding van verkiezingen in Europa zijn. De vraag is echter welke maatregelen wenselijk en effectief zijn, onder meer in het licht van de uitingsvrijheid, waaronder begrepen de vrijheid van informatie, die in Europa hoog in het vaandel staat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Politie zet cybervrijwilligers in op het dark web

Meerdere ICT-consultants, een ICT-specialist van een grote bank en een gepensioneerde natuurkundige, bio-informaticus én kankeronderzoeker. Allemaal werken ze naast hun reguliere baan als vrijwilliger bij de politie. Sommigen van hen al jaren. Veertien van deze politievrijwilligers volgden aanvullende trainingen en gaan vanaf vandaag aan de slag als cybervrijwilliger, onder meer bij het Darkwebteam.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FOX-it: Nieuwe gijzelsoftware treft ook Nederland

Nederlandse bedrijven zijn de afgelopen maanden getroffen door een nieuwe vorm van gijzelsoftware. Die wordt SamSam genoemd. Het is niet bekend hoeveel financiële schade de software vooralsnog heeft aangericht in Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Inlichtingenwet aangescherpt

Het kabinet heeft besloten om twee extra waarborgen in de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 op te nemen. Daarmee wordt enerzijds de wet op onderdelen verduidelijkt, anderzijds wordt de ruimte die de uitvoeringspraktijk biedt, nader ingekaderd. Het betreft twee waarborgen die al bij de inwerkingtreding van de wet als extra beleidsregel werden vastgelegd. Directe aanleiding daarvoor was de uitslag van het raadgevend referendum van 21 maart 2018. 

In de eerste plaats gaat het om een verplichting voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om hun bevoegdheden zo gericht mogelijk in te zetten. Daarmee worden de strikte voorwaarden voor de dienst, om gegevens te mogen verwerven, verder gewaarborgd. In de tweede plaats regelt de wetswijzing een versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten. Deze weging wordt bijna anderhalf jaar vervroegd en moet op 1 januari 2019 zijn afgerond.

De ministerraad heeft er op voorstel van de ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Bijleveld van Defensie mee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nephelpdesk uit de lucht gehaald

De politie heeft de domeinnaam klantenservicenederland.nl uit de lucht laten halen. Wie de website met deze domeinnaam bezocht, kreeg te maken met criminelen uit Zuid-Azië die tegen het betalen van een som geld beloofden computerproblemen op te lossen. Ook lukte het in bepaalde gevallen om de rekening van een slachtoffer leeg te trekken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Overheid geeft steeds meer geld uit aan cyberveiligheid maar de cybercrimineel blijft vaak onbestraft'

Iedereen kan tegenwoordig cybercrimineel worden. En dan is de pakkans ook nog eens klein. Geen wonder dat het Openbaar Ministerie maandag aandacht vraagt voor het onderwerp tijdens een themazitting. Hoe staat het ervoor met cybercriminaliteit in Nederland?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF