Artikel: Predictive policing: waarom bestrijding van criminaliteit op basis van algoritmen vraagt om aanpassing van het strafprocesrecht

Er voltrekt zich sluipenderwijs een revolutie in het strafrecht. Steeds meer organisaties in de strafrechtketen hebben een groot vertrouwen in instrumenten die als waarheidsvoorspellers voor de opsporing van criminaliteit kunnen dienen. Het bekendste voorbeeld van zo’n instrument is ‘predictive policing’, het voorspellen van criminaliteit op basis van grote hoeveelheden data. Predictive policing zou een efectievere opsporing mogelijk maken. De vraag is hoe voorspellende instrumenten als predictive policing zich verhouden tot het van oudsher reactieve karakter van het strafrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Fouten bij verzamelen gegevens internetgebruikers door politie

Elke dag kopiëren alle Nederlandse telecom- en internetproviders als Ziggo en KPN verplicht hun voltallige klantenbestand naar het ministerie van Justitie en Veiligheid, zodat politie en justitie er bij kunnen. Vervolgens zoeken de opsporingsdiensten daar per jaar gegevens over zo'n twee miljoen ip-adressen en telefoonnummers in op: vorig jaar gebeurde dat ruim 2,2 miljoen keer.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

EU Cybersecurity and the Paradox of Progress

Technological revolutions bring opportunities, but sometimes even greater threats. This ‘paradox of progress’ affects cyberspace and threatens the very principle and foundation of the open internet. The global debate on cyber-governance is currently in a stalemate on the norms for global stability of cyberspace and the fight against cybercrime, although the EU is making considerable efforts to strengthen cyberspace resilience and the critical information infrastructure.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Celstraf en werkstraffen geëist voor afpersing en chantage

Tegen zeven mannen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar uit Delft en Den Haag heeft het OM vandaag een celstraf van 24 maanden en werkstraffen tot 200 uur geëist. Vier van de zeven verdachten wordt verweten ten minste acht mannen te hebben afgeperst en gechanteerd die in 2016 hebben gereageerd op advertenties op sekssites. Drie verdachten worden alleen beschuldigd van gewoontewitwassen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De vijfde anti-witwasrichtlijn en de potentiële impact op de Europese cryptocurrency-markt

In deze bijdrage wordt beschreven wat de mogelijke werking zal zijn van de vijfde anti-witwasrichtlijn met betrekking tot de Europese cryptocurrency-markt. Deze op 9 juli 2018 in werking getreden richtlijn breidt de reikwijdte van het begrip ‘instelling’ uit naar partijen die diensten verlenen met betrekking tot cryptocurrencies, te weten aanbieders van wisseldiensten en aanbieders van wallets. Beschreven wordt welke partijen onder deze definities vallen en aan welke vereisten zij zullen moeten voldoen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De digitalisering in Modernisering Strafvordering

‘We zijn toe aan een volgende fase.’ Aldus luidde de boodschap van de minister van Veiligheid en Justitie in een visiedocument voor het digitaal werken in de strafrechtsketen, in februari 2016 per brief aan de Tweede Kamer aangeboden. In die brief wordt met de volgende fase in ieder geval bedoeld dat voor de strafrechtspleging een digitaal ‘informatie-ecosysteem’ ontwikkeld wordt, waarin allerhande nieuw te ontwikkelen (sub)systemen hun plek hebben.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De knuppel in het cryptohok: Bitcoins en cryptovaluta ≠ box 3?

Of het nu de krant, LinkedIn of Facebook betreft, bijna dagelijks wordt iets geschreven over Bitcoins en cryptovaluta. Het is duidelijk dat dit de gemoederen flink bezig houdt, zo ook in de fiscaliteit. De Staatssecretaris heeft diverse malen gesteld dat cryptovaluta als bezitting in box 3 moet worden aangemerkt. Ook de Belastingdienst hecht eraan te benadrukken dat Bitcoins in de belastingaangifte moeten worden opgenomen. Deze waarschuwingen lijken vooral ingegeven vanuit een wantrouwen dat deze valuta wel eens buiten het zicht van de fiscus worden gehouden. Tot op heden is echter niet ter discussie gesteld of cryptovaluta naar hun aard wel als box 3 vermogen kunnen worden aangemerkt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Current Cyberthreats and Relevant Legal Instruments in EU and Canada

The article deals with current cyberthreats in the European Union and Canada which is complemented by a relevant legal framework. Canada has been chosen because it is an EU Member States signatory to the Convention on Cybercrimes and because its legislation is newly revised and adopted for examined cyberthreats.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eis 4 jaar tegen 72-jarige voor live misbruik kinderen via webcam

De officier van justitie van het Landelijk Parket heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, geëist tegen een 72-jarige man uit Dronten wegens onder andere het filmen van misbruik van kinderen. Die kinderen waren via een livestream uit de Filipijnen tegen betaling te zien. De man wordt formeel verdacht van downloaden, vervaardigen, verspreiden en in bezit hebben van kinderprono, en van het plegen van ontucht met minderjarigen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europese Commissie: gedragscode tegen nepnieuws goede stap

Sociale media, internetplatforms en de advertentie-industrie hebben ingestemd met een vrijwillige gedragscode om de verspreiding van nepnieuws en desinformatie tegen te gaan. De Europese Commissie ziet het als een goede stap, maar dringt erop aan er snel meer werk van te maken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF